علل استفاده از آب یونیزه و قلیایی

آب یونیزه قلیایی

چندین سال پیش متخصصان آغاز به دفاع از نوشیدن آب خالص کردند که از آلودگی ها و املاح معدنی عاری باشد .

مردم از نوشیدن آب شهرها دست کشیدند چرا که مقدار زیادی کلر و مواد شیمیایی دیگر مانند سود سوزآور (هیدروکسید سدیم ) داشت . برای بدست آوردن آب خالص دو شیوه به کار گرفته می شود . استفاده از تقطیر آب و استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی ( چند مرحله ای )

در هر صورت امروزه دریافته ایم که کاملا عکس این موضوع درست است . دریافته ایم که در آب آشامیدنی خود به املاح معدنی نیاز داریم . آب خالص واقعا خالص نیست . اگر به آب خالص فکر می کنید باید به آبی فکر کنید که از چشمه های کوهسار ها می جوشد . آبی که مملو از املاح معدنی موجود در خاک است آبی که عاری از مواد شیمیایی و آلایند هاست آبی که انباشه از زندگی است .

برخی در تلاش برای رسیدن به آب خالص دستگاه های تقطیر کننده آب و تصفیه کن های آب خانگی را تبلیغ می کنند اگر چه این دستگاهها کارشان را بخوبی انجام می دهند اما همه مواد را از آب خارج می سازند . متاسفانه چنین آب خالصی با تندرستی میانه ای ندارد این آب مرده است اگر برای مدت طولانی نوشیده شود

می تواند املاح معدنی ارزشمند بدن را از قبیل پتاسیم . منیزیم . سدیم و کلسیم را بنوشید و با خود از بدن خارج سازد . البته انسان برای جایگزینی این ها می تواند املاح معدنی را به صورت مکمل بخورد در هر صورت جایگزینی املاح معدنی در بدن ما به همان صورتی که آنها را از دست داده ایم آسان نیست .

وقتی اغلب آب های را که از سامانه های تصفیه آب تقطیری یا تصفیه کن های خانگی گذشته اند . مورد آزمایش قرار داده اند . معلوم شده است که ph اسیدی دارند . بنا به نظریه محیط آب مولکولی دکتر مو شیک جان در کتاب معمای آب بهترین آب آشامیدنی آب یونیزه قلیایی است .

Several years ago, scientists began to protect the drinking water that is free of contaminants and minerals.
People drink water from abandoned cities to the large amount of chlorine and other chemicals such as caustic soda (sodium hydroxide), respectively. To obtain pure water is used in two ways. Use distilled water and use a home water treatment device (multistage)
In any case, today found that quite the opposite is true. Found that the minerals we need in our drinking water. Pure water is not really pure. If you think you have the blue water of the springs think the spring mountainside. Soil mineral-laden water is water that is free of chemicals and water that accumulated Laynd life.
Unfortunately, this is not pure water the middle of the water being dead for a long time if you are drunk
Can be valuable minerals such as potassium from the body. Magnesium. Drink and its sodium and calcium from the body.
When most of the water that is distilled or purified water filtration systems have passed thy house. Were tested. It has been found that the acidic ph. According to the theory of molecular water hair styling Dr. John in the book Water puzzle alkaline ionized water is the best water.

alkawthar water treatment, water purification units aqua tek, Water Purifier aquatech, pure water, pure water distillation apparatus, alkaline ionized water, mineral, mineral needed by the body, the best drinking water, water purification, distillation, desalinization of domestic water, desalinization, household use of alkaline water, alkaline filter, drinking water