شیرین سازی آب صنعتی و کشاورزی

شیرین سازی آب صنعتی و کشاورزی

1) با توجه به کاهش درصد بازیابی آب تولید در این مکانیسم در محدوده 15 – 75% می بایستی نسبت طراحی آب ورودی منطبق با نرم افزار در نظر گرفته شود بر این منظور می بایستی پمپ های ورودی فیلتر های شنی بر اساس راندمان مورد نظر طراحی محاسبه و مورد استفاده قرار گیرد، فیلتر های شنی و کربنی می بایستی از نوع FRP و یا آلیاژ های ضد خوردگی یا از رنگ های اپوکسی با پوشش های دریایی پلی یورتان کتینگ شوند بطور معمول سیستم های اولترا فیلتر UF و فیلتر های دیسکی نیز بعنوان پیش تصفیه جهت کاهش کدورت آب SDI نیز مورد استفاده قرار می گیرند جنس فرایند UF از نوع FRP-PE و جنس فیلتر های دیسکی از نوع PE می باشند.

2) به منظور تصفیه اب با توجه به بالا بودن قلیائیت آب  و همچنین آلایندگی آب دریایی قبل از ورود آب در چرخه تصفیه آب به روش اسمز معکوس می بایستی سیستم کلرزنی و تزریق اسید انجام و سپس با استفاده از فیلتر های کربنی و تزریق متابی سولفیت سدیم از ورود کلر آزاد باقی مانده جلوگیری بعمل آید

3) سیستم های میکرونی جهت عدم عبور ذرات تا سقف 5 میکرون با جنس پوسته پلی اتیلنی پیشنهاد می گردد

4) با توجه به میزان مانده نمک های محلول در آب و طراحی براساس نرم افزار ها و فشار مورد نیاز  مخصوص تصفیه آب و در نظر گرفتن پارامتر هایی چون فلاکس آب تولید بر اساس LMH  و میزان آب خروجی در خواستی پمپ فشار قوی در نظر گرفته می شود این پمپ می تواند در جنس های آلیاژ های استیل 316-304–304-916-2205 در نظر گرفته شود که این امر بر اساس میزان شوری آب در نظر گرفته می شود پمپ های فشار قوی با کارکرد سانتریوفیوژ  و یا طبقاتی مورد استفاده قرار می گیرند

5) ممبران سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه آب از جنس پلی آمید TFC و با قابلیت حذف نمک های محلول تا 99.5% بر اساس مدل های کم انرژی و انرژی بالا طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند ا

ممبران های پلی آمید از جنس TFC مخصوص تصفیه آب (آب شور و آب لب شور) با توانایی حذف نمک های محلول در آب با انرژی های متغیر زیاد و کم  در مدل های دریایی و لب شور سایز قطری 4 اینچ و 8 اینچ مورد استفاده قرار می گیرند.

 

6)جهت کنترل فرایند و همچنین کنترل میزان کلر باقی مانده و نیز تنظیم TDS خروجی و ورودی معروف به آنالایزر اسمز معکوس می توان به کمک تجهیزات اندازه گیری همچون TDS Meter-Ec meter – Ph meter –Orp Meter  با قابلیت 0-20 میلی آمپر جهت اتصالات به سیستم PLC و انجام تنظیمات لازمه استفاده نمود

7)جهت کنترل کمیت آب از فلومتر های مغناطیسی یا ونتوری و یا سیستم های فلومتر روتاری در تنظیمات دستی یا اتوماتیک فرایند استفاده می گردد

8) واحد CIP جهت شستشوی ممبران ها بعنوان واحدی مستقل و اساسی مورد استفاده قرار می گیرد این واحد وظیفه دارد جهت شستشو های دوره ه ای  اسید و باز ، ممبران ها را بازیابی نماید و در مواردی آب کشی روزانه ممبران ها با آب شیرین را انجام نماید.

9) سیستم های کنترل هیدرولیکی در آب شیرین کن شامل مانومتر های روغنی – جریان سنج و  و شیر کنترل اتوماتیک Auto Flash می باشد و نیز تجهیزات کنترل الکترونیکی از جمله کنترلر های فشار بالای آب خروجی و فشار پایین آب ورودی و کلید اظطراری قطع سیستم جهت افزایش ایمنی سیستم مد نظر قرار می گیرد.

10) کلیه فرایند سیستم اسمز معکوس در روش تصفیه آب بر اساس در خواست مشتریان ارجمند می تواند در درون کانتینر جهت سهولت در حمل و ارسال و نگهداری فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

1) Due to the decreasing water recovery mechanism in the range of 15-75% of the water must comply with the design of software to be considered Sand and carbon filters have an anti-corrosion FRP or steel or epoxy painted with marine coatings are polyurethane Ktyng Normally ultra-filtration systems and filter disc UF as a pretreatment to reduce water turbidity SDI also used UF process made of FRP-PE and PE disc filters are made.
2) Due to the high alkalinity of water for water treatment
As well as the pollution of sea water before entering the water cycle, water treatment Reverse osmosis and chlorination system must perform the acid injection
And then use a carbon filter and injection of sodium metabisulphite prevent the entry of free residual chlorine
3) the lack of cross-micron particles 5 microns Tasqf sex polyethylene shell is recommended
4) With respect to the remaining amount of dissolved salts in the water and on software design and the pressure required for water treatment And taking into account parameters such as flux of water and the water outlet on the LMH request will be considered in the high-pressure pump The pump can be considered 316-304-304-916-2205 steel alloy material which is considered to be based on the amount of water salinity High pressure pump with Fyvzh Santryv function or class are used
5) membrane made of polyamide TFC reverse osmosis system for water treatment
And the ability to remove dissolved salts to 99.5% based on
Low-energy and high-energy models are designed and used
Of TFC polyamide membranes for water treatment
(Saltwater and brackish water) with the ability to remove water-soluble salts with high and low variable energy
In the marine and brackish size of 4 inches and 8 inches in diameter are used.

6) to control the process and also control the amount of residual chlorine and adjust the TDS
Input and output, known as reverse osmosis equipment can help measuring equipment
As TDS Meter-Ec meter – Ph meter – Orp Meter with 0-20 mA capability to connect to the PLC system and the required settings
7) to control the quantity of water or venturi flowmeters, magnetic or rotary flow systems in manual or automatic configuration process is used
8) to wash the membrane CIP unit as the basic unit and can be used independently This unit is responsible for the periodic acid-base washes, the membrane to retrieve
Rinse with fresh water daily membrane, and sometimes do not.
9) The hydraulic control system includes a manometer oil desalting – flow meter and automatic control valve are Auto Flash and electronic control equipment, including machinery high pressure and low pressure water inlet and outlet water emergency cut off switch for the system increase the immune system is considered.

Water purification soft water, salt water purification Life Hayzhnyk water treatment, water purification, polyethylene shell material, method of water purification, reverse osmosis system, hydraulic control systems, desalination, industrial, agricultural water desalination process, reverse osmosis systems , membrane, water-soluble salts