ساخت مخازن فایبر گلاس

مخازن فایبر گلاس

مخازن فایبر گلاس با استفاده از انواع الیاف شیشه و انواع رزین های پلی استر، وینیل استر، اپوکسی و … به روش های قالب گیری، الیاف پیچی و لایه چینی قابل تولید می باشند.جهت ساخت مخازن فایبر گلاس به روش الیاف پیچی ابتدا مطابق نیازهای کارفرما نسبت به طراحی مخازن اقدام شده، سپس بدنه مخزن با استفاده از قالب های دوار و سیستم اتوماتیک الیاف پیچی ساخته می شود.

همزمان با ساخت بدنه، کپ های دو انتهای مخزن نیز به روش قالب گیری تولید می گردد و در مرحله بعد نسبت به نصب کپ ها در دو طرف استوانه مخزن اقدام شده و در انتها مطابق سفارش مشتری، انشعابات و تجهیزات مورد نیاز نظیر ورودی، خروجی، هوا کش، مسیر تخلیه، سر ریز، نردبان، ساپورت و پایه بر روی بدنه مخزن نصب می شود.

پس از اتمام پروسه تولید، با توجه به روش نصب مخزن نسبت به رنگ آمیزی و پوشش دادن بدنه مخزن اقدام می گردد.

Fiberglass tanks using various kinds of glass fiber and polyester resins, vinyl ester, epoxy and molding techniques, complex and layered fibers are produced in China.
To build tanks fiberglass yarn winding method according to the employer needs to move on reservoir design, The body of the cylinder using a template and an automatic rotary screw made fibers.

Along with the body, cap the ends of the tank is produced by molding
And then mounted to the sides of the cylinder reservoir cap in action
Finally, according to customer demand, ramifications and necessary equipment such as input, output, Fans, evacuation route, a tiny ladder, the support and the base is mounted on the side of the tank.

Upon completion of the production process, according to the method of mounting the tank to the stain and cover the tank body is presented.

Water treatment equipment, water purification units aqua-win, parts water, tank body, epoxy resins, polyester resins, vinyl ester resins, body building, construction fiberglass tanks, automated systems, fiber winding, molded tanks, fiberglass tanks, installation reservoir characteristics of fiberglass tanks