فرایند فیلتر غشائی در تصفیه آب آشامیدنی

فرایند جداسازی غشایی بدون حرارت کار می کند و در نتیجه انرژی کمتری نسبت به فرآیندهای معمولی جداسازی حرارتی مانند تقطیر، تصعید و یا تبلور. این فرایند جداسازی کاملا فیزیکی است و هر دو بخش (نفوذ و retentate) را می توان مورد استفاده قرار گیرد. جدایی سرد با استفاده ازغشاء و فرآیندهای غشایی به طور گسترده ای در صنایع تکنولوژی مواد غذایی، بیوتکنولوژی و داروسازی استفاده می شود. علاوه بر این، با استفاده از غشاء جداسازی را ممکن میسازد که با استفاده از روش های جداسازی حرارتی غیر ممکن است. ادامه خواندن “فرایند فیلتر غشائی در تصفیه آب آشامیدنی”

نگهداری آسان و اقتصادی بویلر

عدم نیاز به سختی گیرهای معمولی: با استفاده از روش سختی گیری مغناطیسی میتوان به راحتی سختی گیرهای معمول و تاسیسات مربوط به آنها را که عمدتا از نوع تعویض یونی ( سختیگیرهای رزینی ) هستند را حذف نمود و مهمتر اینکه شاهد فرایند رسوب زدایی نیز خواهیم بود به عبارت دیگر با گذشت زمان رسوب‌های موجود در سیستم نیزبه مرور از بین می روند که این فرایند با روشهای معمول امکان پذیر نیست .

ادامه خواندن “نگهداری آسان و اقتصادی بویلر”