فرایند فیلتر های غشائی در تصفیه آب

دو حالت جریان اصلی از فرایندهای غشایی وجود دارد: جریان متقابل (یا) جریان مماسی و filtrations بن بست. در فیلتراسیون با جریان متقاطع جریان خوراک مماس به سطح غشاء  از همان سمت حذف پایین دست بیشتر، در حالی که جریان تراوه است در طرف دیگر دنبال کرده بود. در بن بست فیلتراسیون جهت جریان سیال عادی به سطح غشا است. هر دو هندسه جریان ارائه برخی از مزایا و معایب. به طور کلی، بن بست فیلتراسیون برای انجام مطالعات امکانسنجی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده می شود.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

ادامه خواندن “فرایند فیلتر های غشائی در تصفیه آب”

انواع ممبران ها از لحاظ جنس

ممبرانهای پلیمری (آلی) : این ممبرانها برمبنای ساختارفیزیکی خود به سه دسته هموژن (متقارن) ، غیرهموژن (نامتقارن ) و کامپوزیتی تقسیم می شوند . برخی از معایب اصلی ممبرانهای پلیمری عبارتند از : محدوده باریک دمای مجاز ، مقاومت مجاز ، استحکام مکانیکی کم ، رخداد تجزیه زیستی ، کمی pH اندک در برابر حمله شیمیایی ، محدوده باریک عمر مفید . ادامه خواندن “انواع ممبران ها از لحاظ جنس”

مترینگ پمپها در انواع سیالات دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ:

جهت تزریق انواع سیالات با دبی های مشخص و کنترل شده در پروسه های مختلف از دوزینگ پمپها استفاده می گردد.

مترینگ پمپها با توجه به نوع کاربری ، دامنه دبی و فشار مورد نیاز در انواع :

دوزینگ پمپ سلونوئیدی ، دوزینگ پمپ موتوردار دیافراگمی و پیستونی ، دوزینگ پمپهای پروسس ، طبق استاندارد API 675 ساخته می گردند. ادامه خواندن “مترینگ پمپها در انواع سیالات دوزینگ پمپ”