راه اندازی و نگهداری سختی‌گیرهای رزینی

پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر :

  1.  لوله‌های آب ورودی و خروجی دستگاه سختی گیر را به سیستم وصل کنید .
  2.  پس از بازکردن درب دریچه دسترو یا فلنچ بالای مخزن،با سیلیس و رزین کاتیونی بسترسازی کرده و سپس دریچه دسترو یا فلنچ را محکم ببندید .
  3.  تانک نمک (حاوی محلول آب و نمک باغلظت مناسب) را زیر لوله آب نمک دستگاه سختی گیر قراردهید .

ادامه خواندن “راه اندازی و نگهداری سختی‌گیرهای رزینی”

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید.

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 7/4) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 8/6 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آب یونیزه قلیایی iWater می تواند pH بدن را در محدوده 8/6 تا 8/7 قرار دهد. ادامه خواندن “سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید.”