مشخصات سیستم های UV

کاهش دهنده باکتری،ویروس و تک یاختگان

ضد عفونی ساده،سالم و موثر

انجام عمل ضد عفونی بدون استفاده از مواد شیمیایی ادامه خواندن “مشخصات سیستم های UV”