فیلترهای پست کربن

فیلترهای پست کربن به شکل کپسولی، پرشده از دانه های کربن فعال دانه ای (گرانول، زغال اکتیو ) بوده و در دستگاه هایی با فرایند اسمز معکوس بعنوان فیلتر مرحله پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد .این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری آب در داخل مخزن را از بین برده و همچنین باعث شفافیت واز بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب می شود زمان تعویض آن ادامه خواندن “فیلترهای پست کربن”

  • فروش فیلتر کربن فعال
  • فیلتر کربن فعال درتصفیه کن خانگی
  • راه نمای نصب تصفیحه کن آکواریوم#spf=1
  • طریقه نصب دستگاه تصفیه آکواریوم
  • علت چشمک زن شدن مداوم تصفیه اب مانیتور دار اکوالایف
  • عکس دستگاه تصویه اب اکواریوم
  • فیلتر کربن اکتیو تصفیه کن خانگی آب
  • فیلتر کربن فعال تصفیه کن خانگی