متعلقات مخزن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده
 • شیرتخلیه از نوع اتوماتیک و شیر دستی کمکی
 • شیر اطمینان
 • فشار سنج

مخازن فوق طبق استاندارد مخازن تحت فشار کد ASME SEC 8 DIV 1 طراحی و ساخته شده است .

مشخصات فنی تله آبگیر :

 • فشار کارکرد : 7-13 BAR
 • حداکثر دمای هوای ورودی : 60
 • نوع عملکرد : CENTRIFUGAL

 • داخل سیستم فوق دارای پوشش ضدخوردگی (EPOXY) و خارج آن رنگ صنعتی می شود .
 • سیستم فوق طبق استاندارد مخازن تحت فشار کد ASME SEC 8 DIV 1 طراحی و ساخته می شوند .
 • فشار تست : 21 BAR
 • حداقل دمای هوای ورودی : 5
 • نوع تخلیه : اتوماتیک با شیر برقی و شیر دستی کمکی

 

Valve of automatic and manual valve help
Safety valve
Barometer
Tanks above standard pressure vessel code ASME SEC 8 DIV 1 is designed and built.

Technically trap pond:

Operating pressure: 7-13 BAR
The maximum inlet air temperature: 60
Function: CENTRIFUGAL
In the above system with anti-corrosion coating (EPOXY) and outside the industry to be that color.
These systems standard pressure vessel code ASME SEC 8 DIV 1 are designed and built.
Test pressure: 21 BAR
The minimum inlet air temperature: 5
Type Discharge automatic valve solenoid valve and auxiliary manual

Industrial and semi-industrial water treatment system, a single-site water, domestic and industrial water treatment system filters the wastewater treatment plant, wastewater treatment wait, food industry waste water treatment, sewage treatment, waste water treatment, household and industrial waste water treatment, purification Htl, waste water treatment plants, aerobic wastewater treatment Yazd, sewage treatment, domestic sewage treatment, sewage treatment, urban sewage treatment Ha, Shhry, wastewater treatment, wastewater treatment systems, sewage treatment process