ممبرانهای FRM

فیلتر ممبران

ممبرانهای FRM سطحی صاف دارند که خاصیت آبدوستی آنها بطور چشمگیری این گونه مشکلات را حل می کند ، بنابر این ممبرانهای FRM جهت استفاده برای آبهای سطحی و پساب پیشنهاد می شوند .

– ممبران مقاوم در برابر گرفتگی و ایده ال برای آبهای سطحی و فاضلابها

– صرفه جویی در هزینه ها با کاهش تعداد CIP (سیستم شستشوی دوره ای ممبرانها)

– تعدیل سختی سطحی، بار سطحی و آبدوستی ممبران

– مناسب برای آب ورودی با میزان شارژ بالا (+،-) و یا املاح بدون بار ، مواد آلی ، ذرات کلوییدی

FRM membranes hydrophilic surface which makes them significantly solve these problems, so FRM membranes used for surface water and wastewater are proposed.

     – Membrane fouling-resistant and ideal for surface water and sewage

     – Save money by reducing the number of CIP (cleaning system periodically membranes)

     – Adjustment of the surface hardness, surface charge and hydrophilic membrane

     – Suitable for feed water with a high charge level (+, -) or unloaded salts, organic substances, colloidal particles