ژئوممبران

عايق ژئوممبران

ژئو ممبران ها عمدتاً محصولاتی از جنس HDPE (ورقهای با تراکم بالای پلی اتیلن)، LLDPE (ورقهای با تراکم پایین پلی اتیلن)،PP ( پلی پروپیلن) و PVC  (پلی وینیل کلراید) و  VFPE می باشند که از انعطاف پذیری بسیار بالا برخوردار می باشد و براساس نوع مواد پلیمری موادی مانند پلاستیسایزرها ،  کربن بلاک ، ولکانیزها ، روان کننده ها و دیگر افزودنیها نیز در ساختار این ورقها استفاده میگردد . نحوه تولید ورقهای ژئوممبران به دو روش غلتکی (عبور مواد مذاب از داخل غلتکهای چرخان) و تزریقی (عبور مواد رزینی پلیمری مذاب از میان حدیده ها و بوسیله دستگاه تزریق چرخان) صورت می گیرد. ژئوممبران در ضخامت های متعدد (از 75/0 میلی متر تا 2 میلی متر) و در اشکال متنوع (مضرس و صاف) موجود می باشند.

Geo-membrane products are mainly made of HDPE (high density polyethylene sheet), LLDPE (low density polyethylene sheet), PP (polypropylene) and PVC (polyvinyl chloride) and VFPE are very high flexibility and polymeric materials based on substances such as: Plasticizers, Carbon Black, Vlkanyz·ha, lubricants and other additives used in the structure of these sheets. How to produce sheets Geomembrane two roller method (molten material passes through the rollers spinning), and injection (liquid polymeric resin material passes through the screw plate and by rotating the injection device) takes place. Geomembrane in several thicknesses (from 75/0 mm to 2 mm) and in various forms (ridged or smooth) are available.

Industrial water filters, membrane filters, water purification devices, types of Mmbryn, sales Mmbryn, Mmbryn, ceramic membrane filter Mmbryn,, membranes, membrane ro, Iran membrane switch membrane, the membrane is printed membrane, membrane Geo Geo Mmbryn,