موارد کاربرد ژئوممبران ها :

ژئو ممبران

– احداث حوضچه های نگهدارنده رسوبات حاصل ازکارخانجات صنعتی ، معدنی و آلاینده های شیمیایی

– ایزولاسیون و آببندی تونلها و سازه های زیرگذرو مدفون در خاک نظیرمترو

– احداث دریاچه های تفریحی و آبنماهای تزئینی

– احداث لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب

– احداث لندفیل دفن زباله های شهری و صنعتی

–  احداث مخازن آب آشامیدنی

– احداث دریاچه های مصنوعی

– احداث حوضچه های پرورش ماهی

– احداث استخرهای کشاورزی

– احداث کانالهای آبرسانی

– احداث سدهای لاستیکی

– سدسازی

– Construction of retaining pond sediments from industrial, mining and chemical pollutants

– Insulation and sealing tunnels and underpass structures and buried in the soil, such as Metro

– Construction of recreational and waterfront ornamental lake

– Construction of sewage treatment lagoons

– Construction of municipal and industrial waste landfill

– Construction of drinking water tanks

– Construction of artificial lakes

– Construction of fish ponds

– The construction of farm ponds

– Construction of irrigation channels

– Rubber dams

– Dam

 Industrial and semi-industrial water treatment system, filter, membrane, membrane construction of water treatment agent, Shmh membrane, membrane design, Laundry Mmbryn, membrane filter price, the price of geo-membrane, membrane devices ro, membrane filtration systems, ceramic membrane, membrane production, membrane Buy, membrane sheets, remove the membrane, geo-membrane sheets, geo-membrane is