تصفیه آب جهت شستشو و استحمام

جهت شستشو و استحمام

 می توان تمام مصارف از جمله مصرف شستشو و استحمام را در حد آب آشامیدنی و با دستگاه های دقیق انجام داد ولی از آنجا که میزان مصرف آب برای شستشو و استحمام خیلی بیشتر از مصرف شرب است استفاده از یک دستگاه های دقیق با حجم تولید بالا هزینه ی بسیاری را می طلبد و چون در دستگاه های تصفیه آب شرب با روشهای دقیق مقداری از آب بعنوان پساب دورریز می شود در نتیجه در تصفیه کل آب به این روش میزان مصرف آب هم بالا می رود .

می دانیم  لازم و ضروری نیست که آب شستشو کیفیت بهترین نوع آب آشامیدنی را داشته باشد پس می توان برای این نوع مصارف از روشهای ساده و ارزانتری در ورودی ساختمان  استفاده کرد. برای این کار می توان از دستگاه زیر استفاده کرد:

محفظه 20 اینچ جامبو : محفظه ای استوانه ای شکل با درپوش دارای ورودی و خروجی 1 اینچ می باشد که میتوان درون آن فیلترهای مختلف با توجه به نوع  تصفیه قرار داد.

اگر هدف مصرف کننده حذف ذرات شن و ماسه ، لجن ، گل و لای ، زنگ لوله و سایر ذرات معلق تا دقت 5 میکرون باشد میتوان درون این محفظه فیلتر پلی پروپیلن (PP) قرار داد البته این فیلتر در دقتهای 5 ، 10 و 50 میکون موجود است.

اگر هدف حذف مواد شیمیایی مانند کلر مازاد ، رنگ ، بو و طعم بد آب باشد میتوان از فیلتر کربنی درون این محفظه استفاده نمود.

اگر هدف مصرف کننده هر دومورد بالا باشد میتوان از دو محفظه با دو فیلتر متفاوت استفاده نمود. میزان آبدهی این محفظه ها بین 80000 تا 100000 لیتر در 24 ساعت است. در قسمت محصولات میتوانید شکل ظاهری و مشخصات فنی را ملاحضه فرمائید.

We can all use, including taking bath in the water and onto the devices did However, since the amount of drinking water for washing and bathing is much more Using a precision machine with high production costs, many require Since the drinking water treatment devices using the exact amount of water as a waste effluent As a result of this method of water purification, water consumption also rises.

Jumbo 20 inch chamber: cylindrical chamber with an inlet and outlet cap is 1 inch that can be placed within the various filters of the type of treatment.

If the consumer removes particles of sand, mud, silt, rust and other particles to an accuracy of 5 micron tube is found within the filter housing, polypropylene (PP) was the accuracy of the filter in 5, 10 and 50 Mykvn available.

If the goal of eliminating excess chemicals such as chlorine, color, odor and taste bad is water carbon filter inside the container can be used.

If the two chambers can be high consumers of both boys with two different filters used. The discharge of the chamber between 80,000 to 100,000 liters in 24 hours. You can look at the products and technical specifications, please noticeable.

Water Purifier Water Purifier Kn, sure, purified water, water filters, water purification Kva, Shamydny, Shvr, Aqua Water Purifier Water housework, domestic ro, domestic water purifier water purifier Qymt, Msvmy, a small home water treatment device water Filtration sure, water Purifier sure-aqua, water, purifier, water purifier ro