تصفیه آب جهت آشامیدن

آب جهت آشامیدن

 به دلیل اهمیت بیشتر سلامت آب آشامیدنی اغلب افراد تصفیه آب آشامیدنی خود را نسب به مصارف دیگر در اولویت قرار می دهند و مایلند آن بخش کوچکتری از آب مصرفیشان که در واقع برای شرب و پخت و پز استفاده می شود بصورت دقیق تصفیه شود.

برای این نوع مصرف با توجه به دلایلی که در ذیل به آن اشاره می کنیم توصیه می شود از دستگاه تصفیه آب که در آشپزخانه و زیر سینک ظرفشویی نصب شده و توسط شیر جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد استفاده شود.

الف) از آنجا که این دستگاه ها در آشپزخانه و در آخرین نقطه شبکه لوله کشی توزیع آب نصب می شوند امکان آلودگی دوباره در طول مسیر وجود ندارد.

ب) بهترین روش برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده از سیستم های اسمز معکوس (RO) می باشد همچنان که این سیستم دارای دقت فوق العاده بالایی می باشد قیمت آن نسبت به سیستم های دیگر نسبتا بالاتر بوده و بدلیل سیستم RO آن که کار جداسازی آب را انجام می دهد قسمتی از آب را بعنوان پس آب وارد فاضلاب می کند اگر این دستگاه در ورودی ساختمان جهت تصفیه کل اب مصرفی نصب شود میزان دور ریز آب بالا رفته و به دلیل نیاز به دستگاه بزرگتر هزینه راه اندازی بالاتری دارد. در صورتی که می توان تصفیه ورودی را با دستگاه های ساده تری که ارزانتر بوده و دور ریز آب ندارند انجام داده و برای تصفیه آن بخش کوچکتری از آب که برای شرب و پخت و پز استفاده می شود از دستگاه های دقیقتر مانند دستگاه های RO زیر سینکی ذر آشپزخانه استفاده نمود.

Because of the importance of drinking water health Most people in their drinking water for other uses relative priority to Those who want a smaller fraction of water for drinking and cooking Msrfyshan actually used precisely be refined Because of the importance of drinking water health Most people in their drinking water for other uses relative priority to Those who want a smaller fraction of water for drinking and cooking Msrfyshan actually used precisely be refined The water treatment system at the kitchen sink faucet installed and used separately applied

A) Because these devices in the kitchen and at the end of the water distribution network of pipes installed along the route back is the possibility of contamination.

B) The method used for drinking water purification systems, reverse osmosis (RO) isAs the system is an ultra-high resolution The price is relatively higher than other systems Due to the separation of water and RO system that performs part of the water as the water enters the sewer If the device is installed at the entrance to the purification of drinking water and waste water rose higher due to the greater cost of setting up If the input can be treated with simpler devices that are less expensive and waste water Check it out for a smaller fraction of water for drinking and cooking used

Water, water, water purification purifier water purifier sure sure, water-sure-aqua, Shamydny, Water Purifier Water Purifier Aqua Shvr, Kva, a small domestic water purifier water purifier water, sure, Troubleshooting troubleshooting purifier purifier water, water, Buy wholesale Household water Purifier