ویژگی های دستگاههای تصفیه و آب شیرین کن خانگی

تصفيه آّب 5 مرحله ای

توانایی تولید 200 لیتر آب در شبانه روز

دارای فیلتر ممبران

دارای مخزن ذخیره آب با پوشش پلاستیک به ظرفیت 19 لیتر

دارای شیر برقی به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب در موقع افزایش فشار آب شهری

دارای شیر برقی فشار پایین به منظور جلوگیری از راه اندازی سیستم در مواقع قطع آب

دارای شیر میکس به منظور TDS آب خروجی

Capable of producing 200 liters of water per day
A membrane filter
A water storage tank with a capacity of 19 liters plastic cover
A solenoid valve to prevent water loss when water pressure increase
Solenoid valve with low pressure to avoid rebooting in case of disconnection of water
A mixing valve for TDS effluent

Single water treatment, water, water, water Tsvyh single, single water TDS in water, increase water pressure to produce 200 liters of water, avoid wasting water, a solenoid valve, a mixing valve, a membrane filter, Storage tank water, filtered solid carbon, filter membrane, Fyltrkrbn powder, water storage tank