نکات مهم در خرید سیستم تصفیه آب خانگی

آّب تصفيه كن خانگی

نوع ممبران

توجه نمایید که دستگاهی که خریداری میکنید از چه نوع ممبرانی استفاده میکند. در اکثر دستگاهها از ممبران ۵۰ گالن استفاده میشود که اگر ممبران کیفیت داشته باشد در اکثر اوقات میتواند تا سه سال و حتی بیشتر کار کند و در صورت استفاده از ممبران های چینی و بی کیفیت علاوه بر کیفیت بد آب باید هر سال و شاید کمتر هم تعویض شود.

در حال حاضر ممبران فیلم تک (filmtech) آمریکا یکی از بهترین مارکهای ممبران می باشد که در این مورد هم با توجه به سودجویی برخی افراد نمونه تقلبی آن نیز در بازار موجود می باشد و باید درهنگام خرید به این مهم نیز توجه نمایید.

قطع کن آب

اگر میخواهید بعد از دیدین فیش آب مصرفی در آخر هر ماه متعجب نشوید و هزینه های هنگفتی نپردازید حتما در هنگام خرید دستگاه تصفیه به قطع کن آب آن توجه نمایید که حتما از شیر برقی استفاده کرده باشد. در دستگاههای که به جای شیر برقی از چهار راه استفاده میکنند بعد مدت اندکی با مشکل مواجه شده و جریان آب فاضلاب همیشه برقرار بوده و آب زیادی به هدر می رود.

The membrane
Note that you buy a device that makes use of both types of membranes. In most devices that use 50 gallons of membrane if the membrane is quality In most cases, it can take up to 3 years, and even more so And the use of membrane-quality Chinese and in addition to the bad quality of water every year and Perhaps less well replaced.
Currently single membrane film (filmtech) America is one of the best brands membrane Which in this case is due to take advantage of some of the sample is also available in the market are fake It is also important to pay attention while purchase and must.
Water cut
If you want to see the receipt in the water after the end of each month, do not be surprised And pay a hefty fee when you buy a water purifier to cut Notice
The solenoid valve must be used. Devices to replace the four-way solenoid valve is used After a short time there was always trouble and waste water stream and a lot of water is wasted.

water tek water treatment, water purification, water, single, single water purifier, water, sewer, water flow, water purification systems, solenoid valve, water cutter, membrane filmtec, quality membrane, membrane-quality, Chinese membrane, the membrane 50 gallon , membrane type, four-way, poor quality water