کاربردهای مخازن فایبر گلاس بر اساس محل استفاده

مخازن فايبر گلاس

1-مخازن ذخیره آب منازل مسکونی

2-مخازن ذخیره آب مجتمع های اداری،تجاری،ورزشی و…

3- مخازن ذخیره آب زمین های کشاورزی

4-سپتیک تانکهای فاضلاب

5-مخازن انبساط موتور خانه های خانگی و صنعتی

6-مخازن سختی گیر

7-مخازن و فیلترهای شنی

8-مخازن هوایی

9-سیلوهای غلات و مواد غذایی

10-مخازن مقابله با ضربه آبی(ضربه قوچ)

11-مخازن مکش و دهش ایستگاههای پمپاژ

12-مخازن ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و بالابر

13-مخازن دانه گیر تصفیه خانه های فاضلاب

14-سیلوهای سیمان و مصالح ساختمانی

15-مخازن آبکاری

16-تانکرهای حمل و نقل سیالات

1. residential water storage tanks
2. Integrated water storage tanks administrative, business, sport and …
3. The water storage tank farms
4. septic tank effluent
5.broadening domestic and industrial powerhouse
6.tank softener
7.tanks and sand filters
8. The air tanks
9. Grain silos and food
10.tanks to deal with the aqueous (water hammer)
11. The suction tanks and pumping stations donation
12.tanks, pumping stations and sewage lift
13.tanks seeding Wastewater Treatment
14.silos for cement and building materials
15.plating tanks
16.tankers transit fluids

Reverse osmosis, water purification sure, water purification soft water, transport tankers fluids, cement silos, grain silos, sewage from septic tanks, sand filters, tanks, plating tanks, seeding, water storage tanks, water storage tanks, houses, water softener tanks tanks, suction and liberality, tanks, sewage pumping