استفاده از دستگاه تصفیه آب در منزل

دستگاه تصفیه آب

تصفیه‌خانه‌های آب شرب جهت مبارزه با آلودگی‌ها با اضافه کردن کلر که ارزان‌ترین و قابل دسترس‌ترین آنتی‌اکسیدان است، میکروب‌ها و ویروس‌ها را در شرایطی خاص (نه به طور کامل) از بین می‌برند. ولی در اثر ترکیب کلر با مواد آلی شواهدی در دست است که این ترکیبات خاصیت سرطان‌زائی دارند، که برای سلامتی انسان‌ها  وحتی موجودات دیگر جداً زیان آور تشخیص داده شده‌اند. امروزه برای حل این مشکل استفاده از دستگاه های تصفیه آب است که حتی می شود در منازل نصب و استفاده کرد واز آبی سالم بهره مند شد با استفاده از تصفیه آب می توان مواد شیمیایی نامطلوب،آلاینده های بیولوژیکی،جامدات معلق و گازهای آب آلوده و همچنین ،انگل ها،باکتری ها،جلبک ها،ویروس ها و قارچ های موجود در آب را کاهش  و یا حتی از بین برد و آبی خالص با کیفیتی مناسب برای آشامیدن در دست داشت.

روش های مورد استفاده برای تصفیه آب عبارتند از: فرایندهای فیزیکی مانند فیلترینگ،رسوب و تقطیر.فرایند های زیستی مانند فیلتر شن و ماسه،فیلتر کربن و فیلتر بیولوژیک فعال.فرایند های شیمیایی مانند لخته و کلر و استفاده از تابش الکترو مغناطیسی اشعه ماورا بنفش.

Drinking water treatment plants to fight infections that affordable and accessible by adding chlorine antioxidant, bacteria and viruses in special circumstances (not completely) out. But the combination of chlorine with organic material evidence that these substances are carcinogenic, harmful to human health even separate creatures have been found. One way to solve this problem is that even the use of water purification devices installed and used in homes benefited from safe water using water purification can be undesirable chemicals contaminants biological, the of suspended solids waterborne gases Also, parasites, bacteria, algae, viruses and fungi in the water to reduce or even eliminate and quality pure water for drinking in his hand.

The methods used for water treatment include physical processes such as filtration, sedimentation and distillation. Biological processes such as sand filter, activated carbon filter and biological filter. Chemical processes such as flocculation and chlorination and ultraviolet irradiation using electromagnetic radiation.

Saif water treatment, water purification Pure Water, Iran- Nikotak water purifier, water purifier Pioritek, water, household water treatment, single, single water water treatment, household water purifier, single, single water by installing water purification units, water price single water treatment, household water treatment water single price, the price of a single water treatment, water purification single price, single water agency for water purification, water purification units represent a single water, water, water purification single sale