ژنراتورهای ازن در تصفیه آب

ازن ژنراتور در تصفیه آب

مشخصات تکنولوژی ژنراتورهای ازن

. مجهز به دی الکتریک های ساخته شده با تکنو لوژی AT که انحصارا در اختیار شرکت suab pishro می باشد (از جنس غیر شیشه و ساخته شده و از نوعی سرامیک خاص )

. توانایی تولید ازن با غلظت بالا حدود14% و در نتیجه نیاز به هوای ورودی کمتر

. تست دی الکتریک های ژنراتور ها تا دو برابر ولتاژ کاری حدود 8000 ولت در کارخانه و قبل حمل (توانایی تحمل این ولتاژ برای دی الکتریک هایی شیشه ای غیر ممکن می باشد).

. تولید ازن در ولتاژی حدود 4000 ولت که بسیار پایین تر از ولتاژ کاری ژنراتورهای با دی الکتریک شیشه ای می باشد.

.دارای یک فیوز مجزا برای هر دی الکتریک

. بسیار کم حجم و کم مصرف در مقایسه با سایر ژنراتورهای دائم کار صنعتی (Heavy Duty) با قابلیت تولید ازن از 10% تا 100% ظرفیت اسمی.

. دارای واحد کنترل برق بسیار مجهز تحت عنوان PSUS

. دارای 10 سال گارانتی برای دی الکتریک های سری AT

View ozone generator technology

. Equipped with a dielectric made available exclusively with AT technology company suab pishro (made from non-glass and made of a special ceramic)

. The ability to produce high concentration ozone by 14% and thus requires less intake air

. Dielectric test generator up to twice the working voltage 8000 V at the factory before shipment (the ability to withstand the voltage for dielectric glass that is impossible).

. Ozone production at a voltage of 4000 volts, which is much lower than the working voltage generators with dielectric is made of glass.

.daray A separate fuse for each dielectric

. Very compact and low power consumption compared with other permanent generators industrial work (Heavy Duty) with the ability to produce ozone from 10% to 100% of nominal capacity.

. A power control unit equipped as PSUS

. A 10-year warranty for dielectric AT series

The first water treatment, water purification soft water, water purification Mashhad, innocent water purification, water purification, nanotechnology, water purification Teenagers, water treatment plants, water treatment pilot, dielectric generators, ozone generators, municipal wastewater treatment, industrial wastewater treatment, What wastewater Treatment, sewage Treatment، Anti Askalant, pumps, chlorination, softening capacity