ممبراین مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب واترسیف

ممبراين مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب

عملکرد غشای ممبرین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد ۰٫۰۰۱ میکروناژ جمله مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلاینده های میکروبیولوژیکی از قبیلاندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها و نیترات و نیتریت و فلزات سنگین مانند جیوه , آرسنیک , سرب , روی و… می باشد . ممبرین های با کیفیت بالا با استاندارد های NSF , ANSI املاح و مواد مضر را تا ۹۸ % حذف می کند .

Membrane performance membrane to remove salts dissolved inorganic substances harmful to the dimensions of 0.001 Mykrvnazh, dissolved organic matter, microbiological contaminants Qbylandvtvksyn, viruses, bacteria and nitrates and nitrites, and heavy metals such as mercury, arsenic, lead, , zinc and others. Membrane of high quality standards, NSF, ANSI harmful salts and eliminates up to 98%.

Buy treating water safe, the water safe, Safe water system, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water treatment equipment, household water purifier water tek, the Safe water, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek