دستگاه تصفیه آب خانگی 5 و 6 مرحله ای

تصفیه آب 6 مرحله ای

کاربرد : تامین آب سالم و عاری از کلیه املاح مضر، سختی، کلر، نیترات، نیتریت، جیوه، آلود گی های میکروبی، شوری، رنگ و بوی نامطبوع آب

مرحله  اول: فیلتر پلی اتیلن 5 میکرون با پوسته  شفاف جهت حذف گل و لای، شن و ماسه  و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم: فیلترکربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر، ترکیبات آلی ، رنگ، طعم بوی نامطبوع آب

مرحله ی سوم : فیلتر کربن بلاک یا فیلتر پلی پروپیلن  1 میکرون با پوسته سقید جهت تکمیل عملکرد مرحله وم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب

مرحله چهارم : غشای ممبراین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0/001 میکرون

مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب

مرحله ششم : فیلتر بیو سرامیک مواد معدنی جهت تنظیم pH و بهبود طعم و مزه آب

  • قرار گرفتن آسان و محکم در زیر سینک ، امکان تعویض آسان تر فیلتر ها نسبت به دستگاه های بدون پایه
  • دارای شیربرقی (صرفه جویی در مصرف آب )
  • کیفیت آبهای معدنی طبیعی و گوارا در منزل شما
  • فیلترهای با عمر طولانی و مقرون به صرفه

Application: water supply safe and free of any harmful salts, hardness, chloride, nitrate, nitrite, mercury, bacterial pollution, salinity, color and odor of water

First stage: 5 micron polyethylene filter with a transparent shell to remove mud, sand and other contaminants suspended

Second, white shell carbon filter to remove chlorine powder, organic compounds, color, taste, odor, wate

Step Three: carbon block filter or filters 1 micron polypropylene shell Sqyd to complete the second stage and the elimination of chemicals in water

Step Four: Mmbrayn membrane to remove salts harmful to micron dimensions 0.001

Step Five: linear carbon filter to improve the taste, smell and taste of water

Sixth stage: bio-ceramic filter to adjust the pH and improve the taste of mineral water

The easy and hard under the sink, to replace the filter more easily than the devices without Stand
A solenoid (saving water)
Quality natural mineral water and fresh in your home
Filters with long life and cost-effective

The water safe, water-purification equipment household water safe, Saif water purifier water, home water purification water safe, Household water treatment Household water treatment Syf, water safe, home water treatment devices Syf, water purifier water safe, water-purification equipment water safe, water-purification equipment household water safe, water-purification equipment water safe, Saif water water purification systems, water treatment water company water Syf, price Syf, prices water Filter water Syf, Saif price of water