دستگاه دو مرحله ای دیواری واتر سیف

تصفیه آب دو مرحله ای دیواری

شرکت محصولات water safe
دستگاه دو مرحله ای دیواری – مدل WS102
مرحله اول : فیلتر دو منظوره رسوبگیر و کربن فعال جهت حذف رسوبات ، مواد معلق، رفع کدورت آب، بهبود طعم و مزه ی آب و حذف کلر، رنگ و بو از آب


مرحله دوم : فیلتر کربن بلاک جهت حذف کلر ، مواد آلی، سموم، مواد شوینده و رنگ و بو از آب
حداکثر آب دهی :  4 لیتر در دقیقه

دستگاه دو مرحله ای دیواری با ضد عفونی کننده UV – مدل WS102
مرحله اول : فیلتر دو منظوره رسوبگیر و کربن فعال جهت حذف رسوبات ، مواد معلق، رفع کدورت آب، بهبود طعم و مزه ی آب و حذف کلر، رنگ و بو از آب
مرحله دوم : فیلتر کربن بلاک جهت حذف کلر ، مواد آلی، سموم، مواد شوینده و رنگ و بو از آب
مرحله نهایی: ضد عفونی کننده به روش تابش پرتو فرا بنفش UV جهت ضد عفونی کننده ، استرلیزه کردن آب و از بین بردن میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و کلیه میکرو ارگانسیم ها درآب
حداکثر آب دهی :  2 لیتر در دقیقه

exclusive products related to water safe

A two-stage device wallpaper – Model WS102
First, activated carbon filter, dual precipitation to remove sediment, suspended solids, turbidity removal of water, improving the taste of water and remove chlorine, color and odor from water
Second, carbon block filter to remove chlorine, organics, pesticides, detergents, color and odor from water
Maximum of water: 4 liters

Wall system with two-stage disinfection UV – Model WS102
First, activated carbon filter, dual precipitation to remove sediment, suspended solids, turbidity removal of water, improving the taste of water and remove chlorine, color and odor from water
Second, carbon block filter to remove chlorine, organics, pesticides, detergents, color and odor from water
Final stage: UV Disinfection by UV irradiation method for disinfecting, sterilizing water and eliminate germs, bacteria, viruses and micro Argansym of all water
Maximum of water: 2 liters per minute

Safe Water Water Purifier, Water Filter Refill education, treatment, replacement water filters, replacement water filters, water filter replacement products, appliances, wall-water two-phase system Saif method Replace water filters, replacement water filter, water filter replacement procedure, how to replace the water filter replacement