اسمز معکوس RO

اسمز معکوس

این روش برای حذف مواد معلق ، کدورت ، رنگ ، بو ، طعم ، کلر مازاد ، باکتری ها ، ویروس ها، میکروب ها و در نهایت املاح محلول در داخل آب به کار می رود .

تمامی این موارد توسط دو واحد پیش تصفیه فیزیکی و اسمز معکوس از داخل آب تا درصد زیادی حذف می شوند .

دستگاه های تصفیه فیزیکی آب به روش اسمز معکوس امروزه در صنایع بسیار زیادی از جمله نفت ، گاز ، پترو شیمی ، آب و فاضلاب ، صنایع دارویی ، بهداشتی ، غذایی ، الکترونیک و … کاربرد فراوانی دارند .

هم چنین این دستگاه ها می توانند کل مواد محلول جامد در آب را از مقدار مجاز برای آبیاری و آشامیدن و حفظ فرآیند تا حد صفر نیز پائین بیاورند .

آب صنایع مختلف در حد غیر مجاز مشکلات عدیده ای را برای تولیدات هر صنعت به وجود خواهد آورد .

با به کار گیری این تکنولوژی می توان راه را برای بهتر شدن کیفیت محصولات کارخانجات و صنایع مختلف هموار ساخت .

برخی از عملکرد های رایج اسمز معکوس عبارتند از :

  • نمک زدایی از آب دریا و تبدیل آن به آب قابل شرب
  • نمک زدایی از آب چاه، شور، لب شوره و …
  • تولید آب فوق خالص برای آزمایشگاه ها، صنایع الکترونیک و داروسازی ها
  • تغلیظ آب میوه، شیر یا محلول های شکر
  • تغلیظ قهوه، چای، سوپ و …
  • تغلیظ آمینو اسید ها (و سایر مواد آلی) و موارد مشابه

The method used to remove suspended solids, turbidity, color, odor, taste, excess chlorine, bacteria, viruses, germs and the salts dissolved in the water used.
All of this is by physical filtration and reverse osmosis units are removed from the water by a large percentage.
Reverse osmosis water purification devices physically present in many industries including oil, gas, petrochemical, water and wastewater, pharmaceutical, healthcare, food, electronics, etc. are frequently used.
Also, these devices can total soluble solids in the water for irrigation and drinking limits and maintain processes also come down to zero.
Unauthorized water problems in the industry to create products of any industry.
With the use of this technology can be a way to improve the quality of manufacturing and construction industries smoothly.
Some of the common reverse osmosis are:
• Desalination of sea water into potable water
• Desalination of water, salt, salt and lip …
• Production of ultra-pure water for laboratories, electronics and pharmaceuticals are
• concentrated fruit juice, milk or sugar solution.
• Condensing coffee, tea, soup, etc.
• concentration of amino acids (and other organic materials) and the like

Ayva, Water Purifier Water Purifier Bane, Blumer Water Purifier, RO, soluble salts, concentrated fruit juice, concentrated amino acids, production of ultra-pure water, suspended solids removal, preservation process to zero, the physical purification of water , soluble solids, desalination, desalination of water