دستگاه تصفیه آب خانگی واتر سیف

دستگاه تصفیه خانگی واترسیف

دستگاه واتر سیف یکی ازانواع دستگاه های  تصفیه آب خانگی و از محصولات کشور تایوان بوده که دارای 6 فیلتر تصفیه به همراه  سیستم اسمز معکوس و یا ro میباشد. دستگاه تصفیه آب خانگی واتر سیف از کیفیت و مرغوبیت بسیار بالا و مناسبی برخوردار است . دراین دستگاه حتی به کیفیت هوزینگهای مراحل پیش تصفیه نیز اهمیت داده شده است . مخزن تصفیه آب واتر سیف تانک پک اصل است . میزان ذخیره آب در مخزن تصفیه آب واترسیف چیزی در حدود 16 لیتر استاین دستگاه می تواند آب مصرفی را تا 0/0001 میکرون تصفیه کند ؛ به طوری که نیترات که یکی ازکوچکترین املاح ( و البته مضرترین املاح) میباشد را حذف کند . پس از حذف املاح مضر , این دستگاه در فیلتر ششم مواد معدنی مفید آب را اضافه میکند .

قابلیت نصب دو فیلتر دیگر را دارا می باشد که باعث ارتقاء کیفیت آب میگردد : فیلتر قلیایی که در ادامه فیلتر ششم مواد معدنی مفید  می توان اضافه کرد و دیگری فیلتر UV است که عملیات گندزدایی و آنتی باکتریال انجام میدهد.

شرح مراحل دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف (اصل تایوان)

مرحله اول تصفیه آب واترسیف ,فیلتر الیافی:

این فیلتر تصفیه آب خانگی از جنس پلی پروپیلن 100 % خالص فشرده 5 میکرون با پوسته شفاف که توانایی حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق , می باشد .

>>پوسته شفاف واقع شده دراین مرحله زمان تعویض این فیلتر را نشان می دهد.

Seif is one of the domestic water system water purification systems and products in Taiwan, which has 6 filter with reverse osmosis systems, or ro is. Saif domestic water purifier water quality and a very high quality and appropriate. The device even housing quality pre-treatment process is also important. Pack water purification water reservoir tank Saif principle. The water storage tank is about 16 liters Stein Saif water purification device can be up to 0.0001 micron filtration is water, so that nitrate salts, one of the smallest (and most harmful salts) are deleted . After removal of harmful salts, the sixth filter devices for mine water adds useful straw.

Ability to install two other filters that improve water quality to be able to filter the more alkaline filter can be added sixth useful minerals and other UV filters and anti-bacterial sterilization operations performed.

As the domestic water purifier unit than Saif (original Taiwan)

The first stage of water purification Water Saif, fibrous filter:

The water filter made of polypropylene 100% pure pressed 5 microns with a transparent shell that the ability to remove mud, sand and other suspended contaminants are.

Transparent shell is located in the stage show time to replace the filter.

artec water purifier, water purifier Iran- Nikotak, household water purifier, household water purifier water Saif, Saif water water purifier, household water purifier water Saif, Saif water water purifier, water purifier Saif, water purifier sales Saif water, water purifier sales of Saif, Saif water price water purifier