عملکرد فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترهای دستگاه تصفیه خانگی

دستگاه تصفیه و مکمل تصفیه 7 و 8 مرحله یو وی دار دیجیتال سافت واتر

 • کلیه اتصالات QC
 • دارای سیستم Auto- flush و شیر برقی
 • مخزن 4 گالنی فایبر گلاس
 • فشار پمپ 135 PSI
 • دقت تصفیه 0/0001 میکرون
 • میزان تصفیه 193 L\24H

 دراین دستگاه فیلترهایی به منظوره عملکردهای زیرتعبیه شده است :

 • ارتقا کیفیت آب آشامیدنی با اضافه نمودن عناصر و املاح معدنی
 • کوچک کردن مولکول های آب به منظور جذب آسان تر توسط سلول های بدن
 • جذب مواد اسیدی و مضر حاصل از متابولیسم
 • مکمل عملکرد اول جهت کوچک کردن مولکول های آب و هم چنین غنی نمودن آن ها از اکسیژن که به راحتی جذب سلول های بدن شوند
 • حذف لجن، گل و لای و مواد جامد بزرگتر از 5 میکرون
 • حذف کلر، طعم، بو و ترکیبات آلی سمی آب
 • – اضافه نمودن دوباره املاح معدنی مورد نیاز بدن به مقدار لازم

مرحله هفتم : حذف انواع میکروارگانیزم ها نظیر ویروس، باکتری، میکروب و … از آب به وسیله اشعه ماوراء بنفش

Filtration and purification devices complement the glare of 7 and 8 digital Kvalayf
• All connections QC
• Auto- flush system and solenoid valve
• 4-gallon fiberglass tank
• pump pressure of 135 PSI
•0/0001 micron filtration precision
• filtration rate 193 L \ 24H
The filtering system is built to function the following functions:
(1) improving the quality of drinking water by adding elements and minerals
2. In order to minimize the water molecules more easily absorbed by the cells of the body
3. absorption of harmful acid from the metabolism
4. The first performance additives to minimize water molecules as well as fortifying the oxygen that are easily absorbed by the body cells
5. Removal of sludge, mud and solids larger than 5 microns
6. remove chlorine, taste, odor and toxic organic compounds, water
7 – adding back minerals needed by the body to the extent necessary
Step Seven: Remove all kinds of micro-organisms such as viruses, bacteria, germs, etc. from the water by ultraviolet radiation

One water purification, water purifier Iran- Nikotak, membrane filter, carbon filter, soft water machine, soft water, soft water company, water filter replacement procedures, how to replace the water filter, installation of water filter, water filter Wholesale filter soft water, soft water prices, dealers soft water, soft water agencies in Iran