تفاوت های کیفی دیگ های بخار

تفاوت های کیفی دیگ های بخار

مهمترین تفاوت های موجود در تولید یک دیگ بخار توسط یک تولید کننده مجاز و معتبر با یک سازنده غیر مجاز در این موضوع است که معمولا سازنده های غیر مجاز دیگ های بخار هیچگونه ضمنانتی برای محصول خود نمی دهند. انجام فرآیندهای رایج توسط یک تولید کننده  معتبر دیگ بخار (دارای پروانه استاندارد با شماره ردیابی ) عبارتند از:

وجود نقشه فنی بررسی شده توسط شرکت بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد

کنترل صحت مواد اولیه بویلر بخار شامل ورق ها و لوله ها و مقاوم توسط بازرس از روی گواهی مواد و یا نتایج آزمایشگاه

کنترل فرآیندهای تولید دیگ بخار از روی نقشه تایید شده

انجام آزمون های غیر مخرب اجباری خواسته شده در استاندارد ملی4231

نظارت بر تست هیدرولیکی با فشار یک ونیم برابر فشار طراحی توسط تیم شرکت بازرسی

ارائه گواهی و پلاک توسط بازرس

The main differences in the production of a boiler by a reputable manufacturer authorized and unauthorized by the manufacturer on this topic Which is generally unauthorized building steam boiler does not Zmnanty for your product. Common procedures performed by a reputable manufacturer of boilers (with a standard license with tracking number) include:Technical drawings are reviewed by the audit firm approved by the Standards
Steam Boiler Control authenticity of raw materials, including sheets and tubes, refractory material certified by the inspector or laboratory results
Boiler control manufacturing processes are certified by Map
Non-destructive testing mandatory requirements of the National Standard 4231
Hydraulic test pressure monitor with one-half times the design pressure of the Inspection Company
Certificate and plaque by inspectorSecond hand industrial water boiler boiler boiler boiler Tbryz, Bkhar, Bkhar, types of boiler boiler boiler manufacturers Bkhar, Bkhar, Bnd, water boiler boiler boiler Atvshvyy, Asvh, manufacturer’s technical specifications for boilers Bkhar, the most important differences Bkhar, boilers boiler technical Drawing