عملکرد دستگاه R.O صنعتی

ro صنعتی

1-پمپ فشار بالا (High – pressure pump )

پمپ فشار بالای واحد R.O       جهت تامین فشار لازم، برای غلبه بر فشار اسمزی آب ورودی به غشاء های R.O تعبیه میگردد.

   2 -المانها(Reverse Osmosis Elemennt)

      المانهای R.O از محصولات کره، استرالیا ویا آمریکا جهت جدا سازی محلول غلیظ وعمل نیمه تراوا می باشد

    3 -پرشر وسل(( Pressure Vessels)

       پرشروسل محافظ و نگهدارنده المانهای R.O که از جنس استنلس استیل 316 و یا فایبر گلاس به قطر های مورد نیاز تعبیه می گردد.

   4 -دوزینگ پمپ(Dosing Pump)

       سیستم دوزینگ پمپ به منظور تزریق کلر به آب ورودی خط تولید جهت حذف ازبین بردن کلیفرمها و میکروارگانیزمهای موجود در آب طراحی میشود واز جمله قابلیت این نوع سیستمجهت تزریق مواد های آنتی اکسیدنت یا مواد آنتی اسکلنت که به عنوان عامل معصر جهت رفع رسوبات بر روی غشاء آلمانها که باعث کاهش عملکرد المانها نگردد مورد استفاده قرار میگیرد.

    5 – فیلترهای کارتریج(Cartridge Filter)

       فیلترهای کارتریج جهت حذف کدورت و ذرات معلق بسیار ریز فلزی و غیر فلزی و همچنین ذرات معلق و کلوئیدی توسطالمانهای پلیمری با منافذی به قطر 1 الی 5 میکرون به عنوان یک پیش تصفیه ضروری برای غشاء المانهای اسمزیمی باشد.

    6 -ادوات کنترل کننده

    7 -صافی های فشاری یا دیسکی چند لایه(Strainer Filter)

       صافی های فشاری برای ظرفیتهای بالا به عنوان پیش تصفیه جهت حذف کدورتهای بالای 50 میکرون که ازسنگهای سیلیس به صورت چهار نوع ، ریز، درشت، متوسط دانه بندی شده و به ترتیب طبقه بندی بر روی هم قرار میگیرد جنس صافی از ورق سیاه یا فایبر گلاس سخت (FRP) و یا در صورت صلاحدید استنلس استیل 316 می باشد و در نهایت باعث ارتقای کیفی محصول نهایی از سیستم R.O میگردد.

    8 -بدنه اصلی سیستم(Support Frame)

       بدنه دستگاه از جنس پروفیل کربنی با رنگ کوره ای و یا استنلس استیل طراحی میشود تا نسبت به اثرات آب و یا ترشحات اسید مقاوم باشد.

   9 – شبکه اتصالات ویا پایپینگ (Piping , Valves and accessorise)

      شبکه اتصالات یا پایپینگ از جمله شیرآلات و اتصالاتی است که در قطرهای متفاوت نسبت به فشار وارده بردستگاه از جنس استنلس استیل و یا پلیمری با ظرفیت های مناسب تعبیه میگردد.

A brief description of the operation of industrial RO system
1 high pressure pump (High – pressure pump)
RO high-pressure pump unit to provide the necessary pressure to overcome the osmotic pressure of water entering the RO membranes are built.
2 -Almanha (Reverse Osmosis Elemennt)
RO elements are the products of Korea, Australia or the USA for semipermeable separating the concentrate and practice is
3 -Prshr vessels ((Pressure Vessels)
Prshrvsl protector and maintainer of the RO elements 316 stainless steel or glass fibers with diameters required to be provided.
4 -Dvzyng pump (Dosing Pump)
Dosing pump, chlorine injection system to remove the water inlet line to remove coliforms microorganisms in water, including the ability to design these types of anti Asklnt Systmjht injection of anti Aksydnt or as agent for removing deposits on the membrane contemporary Germans should not be used to reduce the performance of elements.
5 – filter cartridge (Cartridge Filter)
Cartridge filter to remove turbidity and suspended particles of metallic and non-metallic fine particles and colloidal and polymer Tvstalmanhay 1 to 5 micron pore diameter as a pretreatment is necessary for membrane elements Asmzymy.
6 -Advat controller
7 -Safy multi-layer compression or disc (Strainer Filter)
Pressure for high capacity filters as pretreatment to remove turbidities greater than 50 microns silica Azsng·hay as four types, fine, coarse, medium gradation and classification were also placed on steel or fiberglass flat black sheet hard (FRP) or stainless steel 316 is in the discretion of the RO system will ultimately improve the quality of the final product.
8 -Bdnh of system (Support Frame)
Body color furnace carbon steel or stainless steel profile is designed to be resistant to the effects of water or acid secretion.
9 – network connections or piping (Piping, Valves and accessorise)
Network connections or piping including valves and connections in different diameters than the pressure Brdstgah stainless steel or polymer capacities are built.