عمده‌ترین کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی

  •  دستگاه تصفیه آب صنعتی به منظور تهیه و تولید آب شرب از آب های شور یا مصارف شرب
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی در تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی دوبل جهت تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های داروسازی و لوازم آرایشی
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب فرآیندی کارخانه‌های پتروشیمی ، فولاد ، نساجی ، کاغذ سازی ، رنگ‌سازی و
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی در تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی
  •  دستگاه تصفیه آب صنعتی به منظور تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی در تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها
  • دستگاه تصفیه آب صنعتی جهت بازیافت پساب های صنعتی

Water, brackish water, drinking water purifier, industrial, livestock, agriculture, greenhouse, industrial water purifier double

Pharmaceutical industry, cosmetics, water production, steam power plants, combined cycle, steam boilers, cooling systems, heat exchangers
Dialysis machines for hospitals, industrial waste recycling

Industrial water treatment systems for the production of potable water from brackish water or drinking
Industrial water treatment system for the rapid growth in the development and production of livestock and poultry
Industrial water treatment equipment and water supply for agriculture, greenhouse

Industrial water purifier double water production process to supply the pharmaceutical and cosmetics industry
Industrial water treatment and water supply systems in process plants, petrochemical, steel, textile, paper, paint and
Industrial Water Purifier Water used in the production of steam and combined cycle power plants
Industrial water purification and desalination unit to supply boilers, refrigeration systems and heat exchangers
Industrial water treatment and water supply systems in hospitals, dialysis machines
Industrial water treatment system to recycle industrial wastewater

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *