مهمترین مزایای چربی گیر رستوران و آشپزخانه های صنعتی

چربی گیر صنعتی
  • قابلیت ساخت و مونتاژ درمحل پروژه دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس.
  • قابلیت ساخت درابعاد دلخواه دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران.
  • ایزولاسیون کامل و بدون بو دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس.
  • استحکام بسیار بالای جداره و امکان مدفون کردن آن دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران.
  • مقاومت بسیاربالا درمقابل خوردگی و مواد شیمیایی دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس.
  • حمل و نصب آسان دستگاه چربی گیرفایبرگلاس رستوران.
  • قابلیت جابجایی محل استقرار دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس.
  • دارا بودن پوشش ضد اشعه ماورا بنفش دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران UV
  • عمر طولانی دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس.
  • عدم نیاز به عایق کاری و تعمیر دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران.

·         بالاترین عملکرد جداسازی ذرات چربی ازفاضلاب بدلیل استفاده ازمدیا واندازه گیری دقیق

مقاطع دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس

 

Ability to build and assemble the project at the restaurant fiberglass mat fat.
Ability to build custom dimensions consuming fat of fiberglass restaurant.
Complete isolation and no smell of grease stuck fiberglass restaurant.
High strength wall and buried it possible consuming fat of fiberglass restaurant.
Very high resistance against corrosion and chemical glass cleaning device consuming fat.
Portable and easy to install Gyrfaybrglas fat restaurant.
Moveable seating device for cleaning fiberglass mat fat.
Having anti-UV coating machine UV restaurant fiberglass mat fat
Long-life fiberglass restaurant equipment consuming fat.
No need for insulation and repair of fiberglass mat fat restaurant.
Azfazlab fat particles due to high separation performance and measure the exact Azmdya
Levels of fat stuck fiberglass restaurants.Skhtgyr, charcoal filters, degreasing machine consuming fat drain, fat design Gyr, sales price Snty, consuming fat fat fat stuck in the kitchen Gyr, prices, oil prices stuck fiberglass, fat calculated Gyr, solution tank Gyr, fat fat fat profile Gyr, Gyr, Gyr, fat food consuming fat burners fat Gaz, consuming industrial waste, consuming fat magnet fat, fat, fat Fsfath, stuck stuck stuck-fat Qlyayy, wastewater Treatment.