شرکت سازنده دستگاههای تصفیه آب و فاضلاب

زغال اکتیو

این شرکت با بهره‌ گیری از متخصصین مجرب در زمینه طراحی و ساخت دستگاه‌های تصفیه آب و فاضلاب مفتخر به ارائه خدمات ذیل می باشد :

– ارائه خدمات مشاوره , طراحی و نهیه نقشه های اجرایی وساخت سیستمهای تصفیه اب و فاضلاب

– عرضه کلیه خدمات جهت تعمیر و نگهداری دستگاههای تصفیه آب شامل اسمزمعکوس, سختی گیر, ….

– عرضه مستقیم دستگاههای تصفیه اب خانگی – دستگاه تصفیه اب اداری –دستگاه تصفیه اب صنعتی , دستگاه های مولد گاز ازن (ازن ژنراتور (O3)) – سیستم ضدعفونی با اشعه فرابنفش UV – و کلرزن – فلومنر – ممبران – وسل – مانومتر -روتامتر- آنتی اسکالانت – زغال اکتیو – رزین حذف نیترات – رزین کاتیونی و رزین آنیونی – رزین میکس بد- تجهیزات استخر – مخازن frp ( فایبر گلاس) – سختی گیر مغناطیسی – شیرهای نیمه و تمام اتوماتیک جهت سختی گیر و فیلتر شنی – فیلتر زغالی بهمراه زغال اکتیو –  فیلتر های تصفیه اب خانگی سه مرحله اول – شیر های سختی گیر اسلوولو –پمپ تزریق مواد شیمیایی – کلر- انواع مواد شیمیایی کاربردی در تصفیه اب و فاضلابساخت دستگاههای : اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) سختی گیررزینی ، نرم کننده تبادل یونی رزین کاتیونی و آنیونی (MIX BED) – دی یونایزر-تابلو برق های صنعتی plc – فیلتر شنی تحت فشار – کلرزن مایع – ساخت پکیج های تزریق مواد شیمیایی- سا خت دستگاههای تصفیه اب استخر , سونا , جکوزی – دستگاه حذف نیترات- تامین مواد شیمیایی جهت دستگاههای اب شیرین کن – دیسکیلر جهت حذف رسوبات دیگهای بخار و بویلر- چربیگیر – سپتیک تانک -آنتی اسکالانت ، طراحی ، نصب و راه اندازی خط تولید و بسته بندی آب معدنی و آشامیدنی – نوشابه

SUAB Pishro company utilizes experienced professionals in the design and construction of water treatment plants and sewage proud to offer the following services:

– Consulting services, design and construction plans formulated and waste water treatment systems

– Provide for repair and maintenance services include RO water purification systems, water softener, …

– Direct supply Water Purifiers – water purifier, industrial water treatment -Dstgah office, devices that produce ozone (ozone generator (O3)) – UV disinfection system UV – and chlorination – Flvmnr – membrane – vessels – manometer -Rvtamtr – Anti Askalant – active coal – nitrate removal resin – resin cationic and anionic resin – Resin Mix Bad Pool equipment – tanks, frp (fiberglass) – softener magnetic – semi-automatic valves for softening and sand filter – charcoal filters with Active coal – Household water treatment filters the first three steps – Aslvvlv -Pmp chemical injection valves softener – Klr- types of chemicals used in water treatment devices Fazlabsakht: RO (REVERSE OSMOSIS) Gyrrzyny hard, softening ion exchange resins cationic and anionic (MIX BED) – January Yvnayzr-board industrial electricity plc – pressure sand filter – liquid chlorination – Construction Material Chemical Injection Package manufacturing water purification systems for pools, sauna, jacuzzi – Nytrat- removal unit Chemical Supply devices for desalination – Dyskylr to remove sediments Bvylr- boilers and degreasing – Septic tanks -Nty Askalant, design, installation and commissioning of the production and packaging of mineral water and drinking – Drink.Anti Askalant, resin, epoxy resin purchasing active coal, buying coal Aktyv, purchase container resin, epoxy resin, granulated active charcoal, sales of artificial resins, phenol-formaldehyde resin sales, sale of phenolic resins, sales of coal sales Aktyv, containers Rzyn, sale major resin, charcoal filter Aktyv, fiberglass resin prices, coal prices as coal Aktyv, Aktyv, Aktyv, mask coal coal active role aquarium use of epoxy resin, the use of active charcoal