از ویژگیهای آب شیرین کن های دریایی Excelwater سری Max- Q

سيستم نمك زدايی آّب دريا

آب شیرین کن های دریایی Excelwater سری Max- Q

آب شیرین کن های سری Max – Q به منظور تولید آب شرب از آب دریا با قابلیت تنظیم کارکرد با استفاده از سیستم کنتل کامپیوتری و قابلیت کنترل از دور مشخصات فنی:

 • طراحی بسیار زیبا
 • استفاده از سیستم کامپیوتری تمام اتوماتیک UROC و کارکرد بسیار ساده
 • سیستم کامپیوتری اندازه گیری و نمایش کیفیت آب
 • کارکرد آرام و بی صدا
 • پمپ فشار پایین از جنسSS316
 • پمپ فشار قوی از جنس  316SS
 • قابلیت برنامه پذیری اتومیتیک و تنظیم فلاشینگ
 • قابلیت کارکرد دائم
 • محفظه های تحت فشار و اتصالات از جنس 316SS با طراحی بخصوص برای کاهش فشار
 • فیلترهای پیش تصفیه مورد نیاز
 • قابلیت کارکرد در شرایط مختلف
 • اجزای تمیزکننده داخلی
 • پمپ شستشو با مواد شیمیایی

Sea water desalination plant Excelwater Max- Q Series

Water Series Max – Q to produce drinking water from sea water configurable operating system using computer controllers and remote control Specifications:

Elegant design
UROC and the operation is very simple to use automatic computer system
Computer system measure and display water quality
Quiet operation
Low pressure pump made ​​of SS316
High pressure pumps made ​​of 316SS
Atvmytyk feature set programmable flushing
Full functionality.
Pressure chamber made ​​of 316SS fittings specially designed to reduce pressure
Pretreatment filters needed
Functionality in different situations

Fresh Water Series B Kn, Max – Q, automatic adjustment of computer system Flashyng, UROC, pre-filters Tsfyh, chamber under pressure Fshar, build strong low pressure pumps

Components of Internal CleansingPump Cleaning Chemicals