آب شیرین کن های سری Neptune

روش نمك زدايي آّب دريا

آب شیرین کن های سری Neptune به منظور تولید آب شرب از آب دریا برای استفاده در قایق های تفریحی و کاری و قایق های ماهیگیری و همچنین در هتل ها و اقامتگاه های خصوصی  نزدیک به دریا بسیار مناسب می باشند.

مشخصات فنی:

 • طراحی بسیار زیبا
 • استفاده از سیستم کامپیوتری تمام اتوماتیک UROC و کارکرد بسیار ساده
 • سیستم کامپیوتری اندازه گیری و نمایش کیفیت آب
 • کارکرد آرام و بی صدا
 • پمپ فشار پایین از جنس316SS
 • پمپ فشار قوی از جنس316SS
 • قابلیت برنامه پذیری اتومیتیک و تنظیم فلاشینگ
 • قابلیت کارکرد دائم
 • محفظه های تحت فشار و اتصالات از جنس 316SSبا طراحی بخصوص برای کاهش فشار
 • فیلترهای پیش تصفیه مورد نیاز
 • قابلیت کارکرد در شرایط مختلف
 • اجزای تمیزکننده داخلی
 • پمپ شستشو با مواد شیمیای

Neptune Series desalination to produce drinking water from seawater for use
And working on yachts and fishing boats, as well as in hotels and private residence close to the sea are very reasonable.
Specifications:
Elegant design
UROC and the operation is very simple to use automatic computer system
Computer system measure and display water quality
Quiet operation
Low pressure pump made ​​of 316 SS
High pressure pumps is made of 316 SS
Atvmytyk feature set programmable flushing
Full functionality.
Pressure chamber made ​​of 316SS fittings specially designed to reduce pressure
Pretreatment filters needed
Functionality in different situations
Components of Internal Cleansing
Wash pump chemicals

Fresh water desalination series Kn, Neptune, set Flashyng, produce potable water from water filters to Tsfyh, Drya, Mahygyry, boats Fshar, pump chamber under pressure Shstshv, build strong low pressure pumps