چربی گیر آشپزخانه و رستوران

چربی گیر آشپزخانه و رستوران

چربی و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلاب ها هستند. دربرخی موارد مقدار چربی و روغن ها آنچنان بالاست که استقرار یک سیستم حذف روغن وچربی ها ضرورت پیدا  می نماید.

معمولاً فاضلاب های نظیر فاضلاب های تولیدی آشپزخانه ها، رستوران ها، کارواش، قالیشویی و واحد پیکینگ درصنایع فولاد دارای چنین وضعیتی هستند.

به سبب کارایی و هزینه کم روش شناور سازی ثقلی، امروزه در اغلب موارد از این روش برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود.

این روش نوعی روش فیزیکی تصفیه فاضلاب است که طی آن نیاز به هیچ گونه تجهیزات الکترومکانیکالی نبوده و کاملا مقرون به صرفه از جهت هزینه اولیه و نگهداری میباشد.

از آنجا که وزن مخصوص روغن و چربی ها کمتر از فاضلاب و در حدود9/0 گرم بر سانتی متر مکعب است، این ذرات تمایل به شناوری بر روی سطح فاضلاب را دارند.

به منظور انجام این فرایند تنها لازم است که یک محیط آرام و بدون اغتشاش برای فاضلاب فراهم گردد. بنابراین چربی گیرها با توجه به همین اصل ساده و در عین حال کلیدی طراحی و ساخته می شوند.

فاضلاب خروجی از ساختمان وارد چربی گیر شده و پس از رد شدن از آشغالگیر تمامی عوامل ریز و درشت از آن جدا شده و سپس توسط مکانیزمی وارد سیستم مدیا میشود که طی آن از سرعت پساب حاوی روغن کاسته شده و سرد میشود تا بصورت لایه ای ورقه ای روی سطح آب بصورت شناور باقی بماند.پساب بدون روغن از قسمت خروجی از سیستم خارج شده تا وارد فرآیندهای تصفیه فاضلاب گردد.

Fats and oils are one of the most common pollutants in waste water types. In some cases, the amount of fats and oils is so high that it is necessary to establish a system for removal of oil and fat.
Usually wastewater effluents produced as kitchens, restaurants, car washes, carpet cleaning and coding messenger of steel industry with such situation.
Due to the efficiency and cost-gravity flotation method, this method is often used to remove grease and oil from sewage.
This method is a method of physical water treatment plants which do not require any kind of electromechanical equipment for the initial and maintenance costs are quite affordable.

To perform this procedure only need to provide a relaxed environment and without disturbance to the sewer. So fat slug according to the same principle, but the key is designed to be simple.
afloat on the water level of the output Bmand.psab without oil out of the system to enter the wastewater treatment processes.

Construction of a water softener, electronic water softener, water softener, household Shghalgyr, wastewater treatment, removal of fat, oil, water velocity, gravity flotation, sewage treatment process, mechanism, low cost, fat, stuck, stuck in the kitchen fat, fat stuck restaurant