چگونگی تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

تعويض فيلتر Ro

تعویض فیلترها بوسیله آچار مخصوص اینکار صورت می گیرد .

 – هنگام خرید دستگاه فروشنده موظف است یک عدد آچار مخصوص جهت تعویض فیلترها به شما بدهد .

مرحله اول :

 ابتدا ورودی آب به دستگاه را ببندید .

 ورودی آب دستگاه توسط یک عدد شیرگازی کوچک با دسته آبی رنگ تامین می شود .

تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

 – مرحله دوم :

 آچار مخصوص را برداشته

 هر آچار دارای چهار عدد دنده از داخل می باشد .

 * دستگاه را طوری قرار دهید تا کاملا به آن مسلط شوید .

 * سعی کنید تا دنده های داخل آچار به برآمدگی های بیرون مخزن فیلتر گیر کند .

 * سپس ، آچار را به جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مخزن فیلتر باز شود .

 * فیلتر را بیرون بیاورید و با فیلتر نو تعویض کنید .

 توجه : فقط زمانیکه قصد تعویض فیلتر به اصطلاح ذغالی ( فیلتر وسط ) را دارید قبل از اینکه آب را باز کنید تا داخل دستگاه به گردش در بیاید آنرا ابتدا بشویید .روش شستن این فیلتر کاملا تخصصی است و باید از سرویسکار خود بخواهید آنرا برای شما توضیح دهد.

 – روش شستن به این ترتیب است که شیلنگی که فیلتر دوم و سوم را به هم متصل میکند را بیرون آورده ، آنرا داخل یک سطل حدودا 4 لیتری قراردهید ، سپس آب ورودی را باز کنید و منتظر بمانید تا مقداری آب سیاه رنگ از آن خارج شود . پس از اینکار مجددا شیلنگ را به حالت اول در بیاورید و مجددا شیر ورودی آب به دستگاه را ببندید .

– در بعضی از سیستم ها باید عمل شستشو را از شیلنگی که به سر ممبران متصل است انجام دهید .

 * مخزن را یکبار خالی کنید .

 * سپس مجددا شیر ورودی آب به دستگاه را باز کنید تا آب داخل مخزن هدایت شود .

 * منتظر بمانید تا مخزن پر شود ، حدودا 45 دقیقه منتظر بمانید سپس یکبار بطور کامل آب داخل مخزن را نیز خالی کنید .

 نکته : در بعضی از دستگاه ها  فیلتر زغالی استفاده نمی شود .

 اگر دستگاه شما فیلتر ذغالی نداشت نیازی به انجام مراحل فوق

 نمی باشد و فقط یکبار پس از تعویض فیلترها مخزن را پر و خالی کنید .

 توجه : تمام مراحل فوق در بعضی از دستگاه ها متفاوت می باشد .

Replacement filters can be done by dedicated wrench.
– When buying the seller is obligated to replace a number of filters to give a special wrench.
– First stage:
The water inlet close to the device.
Water input device by a number of small Shyrgazy with blue handle supplied.
– Second step:
Remove the special wrench
Each wrench has four ribs on the inside.
* Put the machine so you fully master.
* Try to gear wrench to bulge out into the filter tank stuck.
Then, the wrench to rotate clockwise to open the filter tank.
* Remove the filter and replace with a new filter.
Note: Only a long term plan to replace the charcoal filter (The filter) before you open up the machine to circulate the water would wash it first.
Washing the filter is highly specialized and should ask the operator to explain it to you.
. After this first mode to remove the hose again and again close to the water inlet valve.
– In some systems need to operate the hose to wash
The membrane is attached to do.
* Once the reservoir is empty.
* Then the water inlet valve to open up the water inside Tank guided.
* Wait until the tank is full, wait for about 45 minutes. Then once the water in the tank is completely empty.
Note: In some devices charcoal filter is not used.
If your device does not have a charcoal filter to perform the above steps
Not just once after replacement filters filled and empty the tank.
Note: The above steps are different in some devices.

Water treatment equipment, replacement water filter, water treatment parts, special wrench, replacement filters, buy the machine, input valve, Shyrgazy, washing procedure, fiber filter 1 micron, second and third filters, charcoal filters, membrane filters for laboratory, filter membranes, tank system, water inlet device