خصوصیات مخازن چندلایه

مخازن چندلایه آب

خصوصیات مخازن چندلایه

1-کلیه مخازن به صورت دولایه، سه لایه، چهار لایه، پنج لایه و فوم دار قابل تولید می باشند.

2-دیواره مخازن به سهولت قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند.اتصالات پلی اتیلن بوسیله جوش کاری به بدنه مخزن متصل میگردد و درواقع جزئی از بدنه مخزن خواهد بود.

3-کلیه مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگهای food grade قابل استفاده در صنایع غذایی می باشند.

4-لایه ضد اشعه ماورای بنفش از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن جلوگیری میکند.

5-شیارهای موجود بر روی بدنه مخازن موجب افزایش مقاومت مکانیکی و زیبای آنها شده است.

6-مخازن تولید شده می توانند جهت نگهداری آب آشامیدنی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آن بکار روند.

 Reservoir properties of multilayer

1-All tanks in two layers, three layers, four layers, five layers of foam are produced.

2-wall tanks easily punctured and install the fittings for pipes.
PE fittings attached by welding to the body of the tank and the tank was actually part of the body.

(3) All vessels due to the use of raw materials and food grade dyes are used in the food industry.

4-layer Anti-ultraviolet radiation prevent the penetration of sunlight into the tank.

5-slots on the fuselage tanks increases the mechanical strength and the beauty of them.

6-cylinders are manufactured to store drinking water for long periods of time without changing the color, smell and taste applied.

Mkhazn, wall of water, reservoir design Mkhazn, Zyrzmyny, Tank Vessel Design Design Design Fshar, Zkhyrh, tanks, plastic tanks, water, wall vessels Nazk, Zkhyrh, Tanks Tanks composite tanks Chndlayh,