آیا دستگاه های تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس ( RO ) باعث اسیدی شدن آب می شوند

تصفيه آّب اسمز معكوس

طراحی دستگاه RO بصورتی می باشد که بتواند کوچکترین ناخالصی ها مانند انواع ویروس یا موادی مانند نیترات را حذف کند یعنی برای حصول این کار باید بتوان علاوه بر حذف ذرات معلق مانند زنگ آب ذرات محلول را حذف نمود. مواد معدنی و کانی ها هم جز ذرات بسیار ریز آب می باشد که در این فرایند نسب به سیستم های دیگر بیشتر حذف میشوند این امر با توجه به بالا بودن سختی آب در اکثر موارد بسیار مفید است و باعث سبکی و خالصی آب میشود ولی اگر این املاح بیش از حد حذف شوند ممکن است آب کمی به خاصیت اسیدی نزدیک شود نه اینکه کاملا اسیدی شود علاوه بر آن امروزه اکثر شرکت ها دستگاه اسمز معکوس (RO) را طوری ارائه می دهند که میزان حذف املاح قابل کنترل توسط قطعه بخصوص روی دستگاه باشد که با وجود این مورد حتی خود مصرف کننده هم توان تنظیم میزان املاح موجود در آب را خواهد داشت .

علاوه بر آن سیستم RO با دقت بسیار بالا و توان تولید آب مقطر فقط جهت مصارف خاص صنعتی و پزشکی استفاده میشود و دستگاه های خانگی دقت پایینتری داشته و همیشه املاح معدنی را به مقدار لازم در آب باقی میگذارند و این یعنی رفع این نگرانی و نشان دهنده دقت تصفیه بالای این سیستم . در ضمن در اکثر مواقع آب شهری قلیایی و PH آن حدودا 7 است و ضرورتی به قلیایی کردن آن نیست.

در نتیجه از هزینه های اضافی برای قلیایی کردن توسط برخی دستگاه ها که هزینه های بسیار بالا بخاطر نوع جنس قطعاتی که دارند می توان جلوگیری کرد. ( برخی از دستگاه های موجود در بازار چون ویژگی بارز و اصلی آنها همین مورد است و در واقع دستگاه تولید آب قلیایی هستند بع علاوه فیلترهای پیش تصفیه، ممکن است ممکن است کارایی های دیگری که یک دستگاه تصفیه آب باید داشته باشد فراموش شود. مانند حذف املاح ، نمکهای مضر ، نیترات ، ویروس و در نهایت تولید آب سالم و بهداشتی عاری از ناخالصی های معلق و محلول در آب ).

RO system is designed to be the smallest impurities such as viruses or remove substances such as nitrate Means for achieving this should be in addition to the removal of suspended particles such as rust water soluble particles eliminated. Minerals and mineral water are also other very fine particlesIn most cases it is very useful and makes a light and pure water to remove excess salts, but if it Slightly acidic water may be close to not being quite acidic. In addition, most companies today is the reverse osmosis (RO) so offer Contaminant removal rate can be controlled by a particular piece on the device Despite this, even the consumer will have the ability to adjust the amount of salt in the water.

In addition, the RO system with high accuracy and can produce distilled water only for specific purposes, industrial and medical use Household and carefully lower the required amount of water and minerals always leaveThis means that address this concern and indicate that the accuracy of the system is refined. Also, in most cases, municipal water alkaline and alkaline PH of about 7, and it is not necessary.

As a result of the additional costs for alkaline out by some of the devices that High costs for the parts that are made can be prevented.(Some devices available in the market as the main feature of this case is In fact, the only source of water is alkaline pre-treatment filters, It may be more efficient to have a water treatment system should not be forgotten. Such as removal of salts, harmful salts, nitrates, virus and the production of healthy and free from impurities suspended in water).

Plastic water tanks, polyethylene tanks, spherical tanks, water filtration system water tek, Water Purifier water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, price cooling water tank, water tanks, composite, agricultural water storage tanks, cooling water tank, water tank composite reservoir book