دستگاه های تصفیه آب خانگی چه فرقی با هم دارند

دستگاه تصفيه آب خانگی Kflow مدل DR75B

بطور کلی دستگاه های تصفیه آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند

1- دستگاه تصفیه آب با سیستم فیلتراسیون ساده.
2- دستگاه تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO).دسته اول: دارای فیلترهایی هستند که توانایی حذف ناخالصی های معلق مانند شن و ماسه، گل و لایی، زنگ لوله، لجن، جلبک و ذرات درشتر از 5 میکرون ، مواد شیمیایی مانند کلر و مشتقات آن، بو و طعم نامطبوع آب را دارند. تعداد فیلتر در این دستگاه ها بین 1 تا 6 عدد متغییر است که باعث بوجود آمدن مدل های مختلف آن می شود. از آنجایی که فیلترهای این دستگاه ها ساده بوده و باعث افت فشار نمی شوند لذا نیازی به امکاناتی همچون مخزن ذخیره و پمپ نداشته و قیمت پایین تری دارند. این دستگاه ها در انواع مختلف: رومیزی ، زیر سینکی ، سرشیری و کلمنی می باشند.
دسته دوم: علاوه بر اینکه دارای فیلترهای پیش تصفیه بوده و ناخالصی های ذکر شده در دسته اول را حذف می کنند، دارای فیلتری بنام فیلتر ممبران هستند که با فرایند اسمز معکوس ناخالصی های محلول در آب مانند: املاح سنگین ، نیترات ، آرسنیک ، ویروس ها ، میکروب ، مواد شوینده ، آفت کش ها و کودهای کشاورزی و … را از آب جدا کرده و بصورت پساب دفع می کند، و تنها به آب سالم و بهداشتی اجازه عبور و خروج از سیستم را می دهد. به دلایلی همچون: دفع بخشی از آب بعنوان پساب و کوچک بودن منافذ این فیلتر (0.0001 میکرون) که دارای دقت بالای است، باعث افت فشار در خروجی آب تصفیه شده می شود. در این دستگاه ها برای افزایش فشار آب مصرفی نیاز به مخزن تحت فشار و از آنجایی که آب با فشار شهری توانایی عبور از فیلترهای دقیقی همچون ممبران را ندارند نیاز به پمپ می باشد. همچنین برای اتومات بودن این سیستم، قطعات برقی دیگری در آن بکار رفته است. تعداد فیلتر در این سیستم 5 عدد است، ولی می توان فیلترهای دیگری برای تغییر خواص آب یا ضدعفونی به آن اضافه نمود. که باعث بوجود مدل های مختلف می شود. این دستگاه ها در انواع مختلف: زیر سینکی و کاوردار می باشند.

Generally, a home water treatment devices can be divided into two categories:
1. Water Purifier by simple filtration system.
2. Water purification systems, reverse osmosis (RO).
The first group includes filters that can remove suspended impurities such as sand, mud and gaskets, pipe rust, mud, algae and camels than 5 micron particles, chemicals such as chlorine and its derivatives, odor and unpleasant taste to the water. Number of filters in these devices varies between 1 and 6, which causes it to be a different model. These are different types of papers, under the sink, cream and Coleman are.

The second category, in addition to a  pretreatment filters and removes impurities are listed in the first category,Membrane filter with a process called reverse osmosis filter the water-soluble impurities such as heavy salts, nitrates, arsenic, viruses, germs, detergents, pesticides and fertilizers from agricultural and water isolated As waste disposal, and water and sanitation is only allowed to pass in and out of the system. For reasons such as the disposal of waste water and the pore size of the filter(0.0001 microns) with high accuracy,Pressure drop in the output water. The devices need to increase water pressure tank pressure And because the city water pressure to pass through the filter membrane is not as accurate The pump is needed.In addition to the automatic nature of the system, it is used in other electrical components. Number 5 is filtered in this system, but you can change the properties of other filters to be added to the water or disinfectant. The resulting model will be different. These are different types of Kavrdar are under the sink.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, Water Purifier kflow safe drinking water, clean water and health, water and sanitation and unsafe water is healthy, water arsenic, arsenic in drinking water, arsenic, healthy climate, arsenic in drinking water, type of water contamination, water contamination, water contamination