توضیح در مورد مواد ضد UV

سیستم uv

براساس استاندارد ، منهولهای پلی اتیلنی بایستی قابلیت ماندگاری در فضای باز را حداقل به مدت یکسال داشته باشند. بدین سبب نیاز است که منهولهای پلی اتیلنی در مقابل اشعه UV آفتاب مقاوم باشند. از طرفی مواد پلی اتیلن از نوع لوله  HDPE تولیدی پتروشیمی های کشور دارای مواد افزودنی ضد UV نمی باشند و نیاز به افزودن مواد مقاوم دیگر مانند (کربن سیاه) به عنوان ضد UV دارند.ابعاد و اندازه

منهولهای پلی اتیلنی در قطرهای  800 میلی متر تا 1400 میلی متر و با ارتفاع مورد نیاز و با قطعات مختلف قابل تولید می باشند. مقاومت حلقوی منهول و ضخامت منهول ها قابل افزایش بوده و منهول ها بصورت مونتاژ شده تحویل مشتری می گردد.

Standard, can endure the outdoor Mnhvlhay polyethylene should have at least one year. Thus the need to Mnhvlhay polyethylene resistant against UV radiation of the sun. On the other hand the country’s petrochemical production HDPE pipe PE material has UV-additives are not required to add other materials (carbon black) as UV-have.
Size

Mnhvlhay polyethylene in diameters up to 1400 mm and height of 800 mm required by the various components are produced. Resistance can be increased circular manhole and manhole diameter and manhole as the customer is delivered assembled.

Water purification sure, softening Snty, of water and wastewater treatment, industrial wastewater, water and wastewater treatment, municipal water and wastewater treatment, sewage water treatment, sewage water treatment, water and wastewater treatment, water purification and waste water treatment in Iran and sewage, water and wastewater treatment Mqalh, urban water and wastewater treatment, sewage water treatment, water purification and industrial wastewater, sewage water treatment, wastewater treatment systems, process water and wastewater treatment