آب شیرین کن خانگی شش مرحله ای پایه دار

آب شيرين كن خانگی شش مرحله ای

کاربرد: تامین آب سالم و عاری از هرگونه املاح مضر، سختی، نیترات، نیتریت، جیوه، آلودگی های میکروبی، شوری، رنگ و بوی تا مطبوع آب

مرحله اول: فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون با پوسته شفاف جهت گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق

مرحله دوم: فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر، ترکیبات آلی، رنگ، طعم و بوی آب

مرحله سوم: فیلتر کربن بلاک با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب

مرحله چهارم: غشای ممبرین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0/0001 میکرون

مرحله پنجم: فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم،بو و مزه آب

مرحله ششم: فیلتر بیوسرامیک مواد معدنی زرد جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

  • قرار گرفتن آسان و محکم در زیر سینک، امکان تعویض آسان فیلترها
  • دارای شیر برقی
  • این دستگاه در دو ظرفیت حداکثر 190 لیتر در شبانه روز و حداکثر380 لیتر در شبانه روز موجود می باشند.

Application: water supply safe and free of toxic minerals, hardness, nitrate, nitrite, mercury, microbial contamination, salinity, color and smell of the air, water
First stage: 5 micron polypropylene filter with a clear coat of mud, sand and other contaminants suspended
Second, powdery white shell carbon filter to remove chlorine, organic compounds, color, taste and smell of water
Third stage: carbon block filter with white shells for completion of the second stage and eliminate chemicals in water
Step up to 0.0001 micron membrane, the membrane to remove harmful minerals
Step Five: linear carbon filter to improve the taste, smell and taste of water
Step Six: bioceramic minerals yellow filter to adjust the PH and improve the taste of water
• the easy and secure under the sink, allowing easy replacement of filters
• a solenoid valve
• This device has a maximum capacity of 190 liters per day and a maximum of 380 liters per day are available.

Aqua salty water treatment, water purification units aquawin, Aqua Clean Water Purifier, suspended pollution, water supply Salm, easy replacement filters remove harmful minerals, chlorine removal, removal of chemicals in water, the taste of water, membrane, membrane filter 5 micron polypropylene, located under the sink