دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای

تصفیه آب 6مرحله ای

آب شیرین کن های و دستگاههای تصفیه آب خانگی واترسیف water safe شش مرحله ای که عموما در زیر سینک نصب می شوند به روش اسمز معکوس (Reverse osmosis) عمل می کنند .

روش اسمز معکوس ro یکی از روش های جدید جداسازی املاح مضر از آب می باشد که در آن املاح تا ابعاد 0.001 میکرون توسط غشای ممبران و با فشاری که پمپ ایجاد می کند از بین می روند.

روش اسمز معکوس ro در دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای قادر به جداسازی مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلاینده های میکروبیولوژیکی از قبیل اندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها می باشد   .

Desalination and water purification devices household water safe water safe six stages that are generally installed under the sink reverse osmosis (Reverse osmosis) act. One of the new ro reverse osmosis separation method is harmful salts from water
Where salts to 0.001 micron membrane and membrane pressure that makes pumps are destroyed.

Ro reverse osmosis water purifier home in water safe six stages capable of separating non-organic materials dissolved, dissolved organic matter, microbiological contaminants such as endotoxins, viruses and bacteria are.

Safe Water for water, the water safe,, household water treatment system platforms, Safe Water, water treatment, water purification, water Saif, Saif water treatment system, water system, water safe , Saif site water, water company, water safe price of water, representing of water in Tehran water safe agencies, water safe price

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *