دستگاه تصفیه آب و فیلتر ممبران

دستگاه تصفیه آب و فیلتر ممبران

تصفیه آب روند از بین بردن مواد شیمیایی نامطلوب ، آلاینده های بیولوژیکی ، مواد جامد معلق و گازهای از آب آلوده است وتولید آب آشامیدنی سالم است . هدف از این فرایند تولید و استفاده ازبهترین آب برای مصرف انسان (آب آشامیدنی) ، اما تصفیه آب ممکن است برای اهداف دیگر، از جمله انجام الزامات کاربردهای صنعتی پزشکی ،  دارویی ،  شیمیایی و طراحی شود . روش های مورد استفاده عبارتند از فرآیندهای فیزیکی مانند فیلترینگ ، رسوب ، و تقطیر؛ فرآیندهای بیولوژیکی مانند فیلترهای شن و ماسه کند و یا کربن فعال بیولوژیکی ؛ فرایندهای شیمیایی مانند کلر لخته و استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند نور ماوراء بنفش  تصفیه آب ممکن است غلظت ذرات معلق ، انگل ها ، باکتری ها ، جلبک ها ، ویروس ها ، قارچ ها ، و همچنین کاهش میزان طیف وسیعی از مواد محلول و ذرات به دست آمده از سطوح که از رواناب به علت بارش باران آمده را کاهش دهد.

بازرسی بصری نمی تواند تعیین کند که آب ازکیفیت مناسب برخوردار است. روش ساده مانند جوش و یا استفاده از یک خانواده  فیلتر کربن فعال برای درمان تمام آلودگی که از یک منبع ناشناخته است وجود داشته باشد در آب کافی نیست پس بهترین و مناسب ترین روش استفاده از دستگاه تصفیه آب است که بهترین نتیجه را در پی تولید آب سالم به ما می دهد .

یکی از اجزای خیلی مهم این دستگاه داشتن فیلتر مناسب و مرغوب است که موثر در کیفیت بهتر دستگاه می باشد .

مهمترین فیلتر دستگاه تصفیه آب ، فیلتر ممبرین است . در این فیلتر با عمل اسمز معکوس (غشای نیمه تراوا ) فیلتراسیون انجام می گیرد آب با فشار زیاد از پمپ به داخل محفظه ممبران پمپاژ می شود . ممبران یک استوانه است که آب پس از عبور از این فیلترها تمامی املاح محلول در خود را از دست می دهد فقط مولکول های H2O  در واقع از این فیلتر عبور می کنند پس از ممبرین خلوص آب تا 20 می رسد .

آب در مخزن ذخیره می شود هنگامی که مخزن ذخیره پر شد با وجود آب پشت کلیدهای پرشر پمپ قطع می شود و دستگاه عمل نمی کند . هنگامی که شیر برداشت که روی سینک تعبیه شده است باز می شود آب از مخزن حرکت می کند و با عبور از فیلتر پنجم ( فیلتر کوکونات ) یک بار گند زدایی می شود چون آب در مخزن مانده است ممکن است طعم گرفته باشد بعد از فیلتر مینرال عبور می کند در این مرحله به آب املاح مورد نیاز بدن مثل سدیم ، پتاسیم ، منیزیم اضافه می شود .

برای تهیه دستگاه تصفیه آب بصورت دست اول و مشاوره در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل کنید.

بعد از سفارش، کارکنان بخش فنی و متخصص ما جهت نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب خانگی برای منزل و محل کار شما آماده ارائه خدمات می باشند.

شرکت

Water purification process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids and gases produce safe drinking water from polluted water. The aim of the production process and the use of the best water for human consumption (drinking water), but water may be used for other purposes, including fulfilling the requirements of industrial applications, medical, pharmaceutical, chemical and design. The methods used include physical processes such as filtration, sedimentation, and distillation, biological processes such as slow sand filters or activated carbon, biological, chemical processes such as flocculation and chlorination of water treatment using electromagnetic radiation such as ultraviolet light particle concentrations suspended, parasites, bacteria, algae, viruses, fungi, and also reduce the range of solutes and particles from the surface to reduce the runoff due to rain
Visual inspection can not determine that the water is good quality.We are healthy.
One of the very important components of the device to filter suitable and desirable that the device is effective in better quality.
The filter water purifier filter membrane. The reverse osmosis filter action (semi-permeable membrane) filtration is done with high pressure water is pumped from the pump to the inside of the membrane. Membrane is a layer of water passes through this filter all their soluble salts loses just H2O molecules actually pass the filter membrane after water purity reaches 20.
Water storage tank when the tank was filled with water the pump stops Pressure keys and the device does not operate. When the valve opens impression that the sink is built to move water from the reservoir through the fifth filter (Filter Coconut) once the disinfection of water left in the tank after filtering minerals may be a taste At this point, the water passes through the body salts such as sodium, potassium, magnesium is added.

Water purifier to prepare a first hand advice on this matter can contact the central office.

After ordering, technical department and our expert staff for installation of household water purifier for your home and your office is ready to provide services.