دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه های تصفیه آب خانگی از شش مرحله تشکیل شده است که سه مرحله آن پیش تصفیه آب و یک مرحله تصفیه کامل آب و دو مرحله افزودنی به آب تصفیه شده است .

در مرحله اول پیش تصفیه ، ذرات معلق جامد در آب تا قطر 5 میکرون از آب گرفته می شود فیلتر این مرحله به اسم PP  از الیاف پروپیلن درست می شود .

در مرحله دوم پیش تصفیه ، توسط فیلتر کربن اکتیو یا GAC  ، رنگ ، بو، طعم نا مطبوع آب گرفته می شود .

در مرحله سوم پیش تصفیه ، با فیلتر کربن بلاک ، کربنی که در مرحله قبل آزاد شده از آب گرفته می شود .

آب وارد پمپ می شود و با فشار پمپ وارد فیلتر مهم دستگاه ، فیلتر ممبراین می شود در ممبراین تمام نا خالصی های آب که شامل املاح محلول در آب مثل نیترات ها ، ارسنیک ، جیوه ، روی و… می شوند فیلتر می شوند و آب به حد آب مقطر می رسد .

بعد از این مرحله آب وارد مخزن تحت فشار می شود هنگامی که شیر برداشت آب را باز می کنیم آب از مخزن خارج می شود و از دو فیلتر آخر که فیلتر کوکونات کربن و مینرال هستند عبور می کند فیلتر کوکونات خاصیت گندزدایی دارد و فیلترمینرال  به آب املاح مورد نیاز بدن را اضافه می کند .

کلید های پرشر : (کلید فشار بالا ) باعث می شود که پس از پرشدن مخزن دیگر پمپ کار نکند .

کلید لو پرشر :  (کلید فشار پایین) هنگامی که آب ورودی قطع است این کلید پمپ را قطع می کند .

برای تهیه دستگاه تصفیه آب بصورت دست اول و مشاوره در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل کنید.

بعد از سفارش، کارکنان بخش فنی و متخصص ما جهت نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب خانگی برای منزل و محل کار شما آماده ارائه خدمات می باشند.

Household water treatment devices SUAB is composed of six stages of the three-stage water treatment and a thorough purification stage and two stage is add water.

In the first stage pretreatment, suspended solids in water up to a diameter of 5 microns of water to be filtered this stage to name just a PP from polypropylene fibers.

In the second stage pre-treatment, by active carbon filter or GAC, color, odor, taste the water to be offensive.

In the third stage pre-treatment, the carbon block filter, carbon released before the water comes.

Water is pumped into the machine and press the filter pump, filter membrane all impurities in the water, including water-soluble salts, such as nitrates, arsenic, mercury, zinc, etc. are filtered and the water is distilled water.

minerals needed by the body adds.

Key High Pressure makes the pump does not work after filling the tank.

Low pressure switch: When the switch is cut off water pump breaks.

For water treatment system first hand and advice in this area can contact the central office.

After ordering, technical department and our expert staff for installation of household water purifier for your home and your office is ready to provide services.

Services, Engineering SUAB (Limited)

Resins, active charcoal, charcoal filter household water purifiers, water purifier filter replacement, buy filter water purifier, household water purifier, water purifier sales, sales of water filter, water filter sales Side By Side, water filter pool, industrial water filter, filter water purifier, the price of water filter, installation of water treatment