معایب کلردرآب آشامیدنی

قرص کلر

همانطور که می دانید، منابع تامین آب مصرفی ما انسانها ( اعم از رودخانه ها، چاهها، چشمه ها، سدها و … ) آلوده به میکروب ها ومیکروارگانیزمهایی هستند که استفاده ازاین آبها را بدون ضدعفونی کردن، برای ما غیرممکن می سازند. سازمانهای آب و فاضلاب شهری برای ازبین بردن میکروارگانیزمهای بیماری زا وتامین آب مصرفی بهداشتی برای شهروندان، اقدام به اضافه کردن کلر به آب می کنند. کلرزنی امروزه به عنوان متداولترین روش گندزدایی آب آشامیدنی دردنیا مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده از کل علیرغم اینکه مزایا و فواید بسیاری به همراه دارد، دارای معایب و مضراتی نیز هست. به همین دلیل متخصصان ضمن توصیه روشهای جایگزین کلرزنی، تاکید دارند که کلر باقیمانده درآب شهری، درنقطه مصرف و درست قبل از نوشیدن، از آب حذف شود. کلرزنی : کلر ابتدا در سال 1908 در شیکاگو به یک سیستم آب همگانی افزوده شد و در از بین بردن بسیاری انواع بیماری های منتقل شده آبی مثل وبا و تب تیفوئید قابل استفاده بود.پیش از کلرزدن بسیاری شهرهای عمده دارای آمار مرگ و میر 1 در 1000 نفر به تنهایی از تیفوئید بودند. کلر برای گندزدایی کردن آب شهرداری به مدت بیش از 80 سال استفاده شده و دارای اثرات مثبت بر بهداشت همگانی بوده است. هرچند که کلرزنی یکی از متداولترین روشهای شیمیایی گندزادایی است ، اما ازن زنی در فرانسه ، آلمان ، کانادا و شوروی سابق معمول است. در کشورهای اروپایی از دی اکسید کلر برای ضدعفونی کردن استفاده میشود. به طور کلی ماده ضد عفونی کننده شیمیایی ممکن است به دو صورت زیر عمل کند :اکسیداسیون و یا پاره کردن دیواره سلول و نهایتا تجزیه میکروارگانیزم ، نفوذ به داخل سلول و اختلال در فعالیت سلولی ، چنانچه مشهود است در هر دو صورت لاشه میکروارگانیزم درآب باقی خواهد ماند. این لاشه ها ممکن است خود منبع غذایی مناسبی برای سایرانگل ها و باکتریهای که پس از گندزدایی اولیه وارد آب می شوند، گردد.

As you know, we humans are sources of drinking water (including rivers, wells, springs, dams, etc.) that use these waters contaminated with microbes Vmykrvarganyzmhayy without sterilization, make it impossible for us.
Water and sewage services for the removal of pathogenic microorganisms and supplying sanitary water for citizens, to add chlorine to the water.
Chlorination is the most common method of disinfection of drinking water are used around the world.
But in spite of all the advantages and benefits associated with disadvantages and disadvantages as well.
That’s why experts recommend alternative methods of chlorination, insist that municipal water Klrbaqymandh, Drnqth use and just before drinking, the water is removed.
Chlorination, chlorine beginning in 1908 in Chicago to a public water system was added and long eliminate many kinds of diseases such as cholera and typhoid fever can be transmitted by water Bvd.pysh of Klrzdn many major cities have Marmrg and mortality 1 in 1000 alone were of typhoid.
Klrbray disinfection of municipal water for more than 80 years and have been overall positive effects Brbhdasht.
Although chlorination is the most commonly used chemical Gndzadayy, but ozone woman in France, Germany, Canada and the former Soviet usual.
Chlorine dioxide is used to disinfect the liberal European countries.
In general, chemical disinfectants may act in two ways: oxidation and some microorganisms break down the cell wall and then penetrate into the cells and abnormal cells, as is evident both as bulk water microorganisms remains . The carcass may be food source for other parasites and bacteria after disinfection of water are used.Silica, water storage tanks, pumps, chlorination equipment female machine chlorine, chlorine woman, the woman chlorinated water, the woman chlorine gas, chlorine gas system Astkhr, Drumsticks, woman chlorine pump, pumps, chlorination, pumps, chlorination, chlorine woman chlorine woman automated chlorination in water, wastewater chlorination, chlorine tanks, water tank, chlorination, chlorine gas