فیلتر مولد اشعه فرابنفش UV

فیلتر uv

این فیلتر از یک محفظه استنلس استیل که حاوی لامپ UV است و یک ترانس تشکیل شده و جهت ضدعفونی آب با آلودگی باکتریولوژی و میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیزم عملکرد آن همانند نور خورشید است.

در واقع همانطور که پرتوی ماوراء بنفش خورشید در طبیعت باعث ضد عفونی سطوح در معرض تابش می شود این فیلتر هم دارای لامپی است که با تولید این پرتو باعث ضدعفونی و باکتری زدایی مضاعف آب می شود. میزان تاثیرگذاری این لامپ علاوه بر انتخاب صحیح نوع آن به عامل مهمتر دیگری بستگی دارد: هرچه ناخالصی های آب زیادتر باشد درصد برخورد اشعه با باکتری ها و میکروبها کاهش یافته و تاثیرگذاری کمتر می شود، در واقع ناخالصی های دیگر مانع از سیر کامل اشعه در آب می شوند، به همین دلیل بهتر است از این لامپ در آخرین مرحله تصفیه یک دستگاه و بعد از تمامی فیلترها استفاده شود. میزان عمر این لامپ ها بسته به ساعات کارکرد آن داشته و معمولا مارک های معتبر و با کیفیت عمری بالای 8000 ساعت دارند.

This filter is a stainless steel chamber containing a UV lamp and a trans form for bacteriological contamination and microbial disinfection of water used. Mechanism is similar to sunlight.In fact, as the sun’s ultraviolet rays to disinfect exposed to natural causes This filter also has a bulb that produces the radiation caused by bacteria, disinfecting and de-duplication water.Furthermore, the effectiveness of the lamp depends on the correct choice of the most important factors The higher the percentage of treated water contaminants, bacteria and germs radiation decreases and becomes less effective, the other impurities in the water made ​​the whole journey rays are That is why it is better than the bulb on the last stage filtration system filters should be used after all. The life of the bulbs, depending on the operating hours and usually quality brands and more than 8000 hours.

Water purifier ro, water purifier, water purifier, water purifier dealers Kva, Bala, Size Water Purifier sure, Water Purifier sure-aqua, water purifier sure, disinfect and decontaminate water, removing bacteria and bacteria-removing water filter Shamydny, UV, filter ultraviolet ray generator Frabnfsh, filter UV, carbon filter, carbon filter Blak, Pvdry, Fyltrasyvn, UV lamp