استفاده از UV به‌جای محلول‌های شیمیایی ضدعفونی‌کننده چه مزایایی دارد

فیلتر uv در تصفیه آب

استفاده از UV به‌جای محلول‌های شیمیایی ضدعفونی‌کننده (مانند کلر زنی) دارای چندین  مزیت است:

1. محصولات جانبی سمی و یا عمدتاً غیر سمی تولید نمی‌شود

2. خطر تزریق بیش ‌از اندازه وجود ندارد

3. نیازی به ذخیره‌سازی مواد خطرناک وجود ندارد

4. هیچ بویی به آب تصفیه‌شده‌ی نهایی نمی‌افزاید

5. زمان تماس بسیار کمی لازم دارد

کاربردهای آن عبارت است از چاه‌های خصوصی، اردوگاه‌ها، هتل‌ها، پرکننده‌های آب بطری، پرورش ماهی، بیمارستان‌ها، مواد غذایی، خانه‌ها، رستوران‌ها، نوشابه‌سازی‌ها، سیستم‌های آب، آزمایشگاه‌ها، نیروی دریایی، صنایع دارویی، لبنیات و بسیاری موارد دیگر.

Use of UV disinfectant instead of chemical solvents (such as chlorination) has several advantages:

1 does not produce toxic byproducts or mostly non-toxic

(2) there is no risk of injecting too much

(3) There is no need to store hazardous materials

4 no odor to the treated water Nmyafzayd

It has very little contact time 5.

Applications include private wells, camp, hotels, Fillers bottled water, aquaculture, hospitals, food, homes, restaurants, Nvshabhsazyha, water systems, laboratories, marine, pharmaceutical, dairies and many other items.

The filter uv, filter effect of uv, uv filter diodes publisher Nvr, Dyvdy, Chyst, bucket filter uv, radiation waves Frabnfsh, Blnd, by UV, rays filtering application Frabnfsh, uv, Karfyltr