ارتباط دستگاه تصفیه آب خانگی با سیستم های UV دار

تصفیه آب خانگی و سیستم های UV دار

دستگاه تصفیه آب خانگی و سیستم های UV دار

پرتوی UV تولید شده توسط سیستم‌های آبی اشعه ماوراء بنفش، به‌تنهایی برای آب‌هایی که حاوی سطوح بالایی از مواد جامد معلق، کدورت، رنگ، و یا مواد آلی قابل حل هستند، مناسب نمی‌باشد. این مواد می‌توانند با اشعه UV واکنش داده و عملکرد عملیات ضدعفونی کردن را کاهش دهند. کدورت آب موجب می‌شود که نفوذ اشعه ماوراء بنفش به درون آب به‌دشواری انجام شود. اگر منبع آب شما دارای چنین ویژگی‌هایی است، باید قبل از سیستم خالص‌کننده‌ی آب یک پیش‌فیلتر رسوبی (5 میکرون یا کمتر) نصب کنید تا ذرات معلق قبل از مرحله‌ی ضدعفونی کردن آب توسط اشعه‌ی UV حذف شوند.

اشعه ماوراء بنفش می‌تواند به‌عنوان یک پیش‌تصفیه و یا نرم‌کننده (polishing step) برای استریل و ضدعفونی کردن آب مورد استفاده قرار گیرد. برای منابع آبی که از نظر بیولوژیکی غیر ایمن فرض می‌شوند (آب دریاچه یا دریا، آب چاه، و امثال آن) معمولاً از سیستم های UV در مرحله‌ی پیش‌تصفیه استفاده می‌کنند. فرآیند ضدعفونی کردن با استفاده از اشعه‌ی UV روشی غیر شیمیایی جهت از بین بردن میکروارگانیسم‌ها است که در آن از تغییر مواد ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها و تبدیل آنها به‌گونه‌ای که قادر به‌ تولید مثل نباشند استفاده می‌شود.

UV home water purifier systems for

UV light produced by the UV water systems, alone for waters containing high levels of suspended solids, turbidity, color, or soluble organic materials are not suitable. These materials can react with UV rays and reduce the sterilization operation. Water turbidity caused the penetration of ultraviolet radiation into the water Bhdshvary done. If your water supply has such features, you need a profiler sediment before the water Khalsknndhy system (5 microns or less) to install particulate phase before the water is disinfected by UV rays removed.

Ultraviolet radiation may become Pyshtsfyh or softening (polishing step) to sterilize and disinfect water used. For biologically unsafe water sources are assumed to be (lake or sea water, well water, and the like), usually at the level of UV systems Pyshtsfyh use.

Rays, UV, UV diodes Bnfsh, Darvsazy, Lyzry, Satknndhy Mstqym, UV systems Dar, Buy filter uv, uv filter Kvaryvm, price filter uv, solid lasers, UV, ultraviolet lasers, gas lasers in industry, UV