آنتی اسکلانت

آنتی اسکالانت در تصفیه

آنتی اسکلانت – ماده ضد رسوب R.O Scale Inhibitor ، به دلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس ( RO )  و ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس ،,  و اصطلاحاً پدیده |Scaling به وجود می آید. از جمله موادی که روی غشای پلی آمید ( ممبرین) رسوب می کنند، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند ولیکن مشکل ساز می باشند. جهت جلوگیری این نمک های محلول بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO مواد ضدرسوب ( Antiscalant ) تزریق می شود.

معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفیت تولید ،بالا رفتن میزان نمک های محلول در آب تولید TDS آب تولید، افزایش فشار پمپ های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از بالا رفتن میزان آمپر ، تعدد شستشوی ممبران ناشی از گرفتگی و در نهایت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعویض زود هنگام آن می گردد.

*برای کنترل رسوب عمدتا از سه روش زیر استفاده می گردد:

v     استفاده از اسید ACIDIFICATION

v     نرم کردن از طریق استفاده از مبادله یون

v     استفاده از مواد ضد رسوب

1. استفاده از اسید :

استفاده از اسید ، یون های کربنات را نابود می کند ویکی از مواد واکنشی لازم برای رسوب کربنات کلسیم را عملا حذف می کند ولی این روش در جلوگیری از شکل گیری سایر گونه های رسوب چندان موفق نیست. استفاده از اسید معایب دیگری نیز دارد از جمله خورندگی اسید، هزینه تجهیزات لازم برای پایش فرایند و همچنین هزینه ظروف ومخازن لازم برای اسید و این واقعیت که اسید باعث اسیدی شدن آب ورودی سیستم اسمز معکوس می گردد.

2.نرم کردن از طریق استفاده ازمبادله یون :

در این روش از سدیم استفاده می گردد که جایگزین یون های کلسیم و منیزیم که در آب خوراک ورودی سیستم اسمز معکوس متمر کز شده اند می شود . هنگامی که همه یون های سدیم جایگزین کلسیم ومنیزیوم شدند ، رزین باید با یک محلول پر نمک احیا گردد. روش نرم کردن از طریق استفاده از مبادله یون احتیاج مداوم به خوراک اسید را برطرف می سازد.

3.مواد ضد رسوب :

این مواد موادی هستند با سطوح فعال با واکنشهای رسوبی که به سه شکل ابتدایی زیر انجام می شوند:

v     پیشگیری آستانه ای : این قابلیتی است که این مواد دارند و بر اساس آن یک ماده ضد رسوب می تواند محلول های بسیار اشباع شده را از نمک های محلول گسترش یابنده تا حدی حفظ نماید.

v     تغییر کریستال :این خصوصیتی از ماده ضد رسوب است که می تواند اشکال کریستال را تغییر دهد  به گونه ای که کریستالها نرم و بدون رسوبات چسبنده و سخت باشند.

v     پراکندگی : پراکندگی خصوصیتی است که در بعضی مواد ضد رسوب وجود داردکه آنها را قادر می سازد بر روی کریستال ها یا ذرات کلوئیدی جمع شوند و با ایجاد بار منفی باعث جدایی بین کریستال ها شوند.

توضیحات : وجود محلول رسوب نمک های کم محلول و عدم کاربرد ترکیبات آنتی اسکالانت موجب گرفتگی ممبران های RO و نیز منحر به کاهش راندمان زودهنگام دستگاه های تصفیه آب خواهد شد. از رسوبات متداول میتوان به کربنات کلسیم ، سولفات و سولفات باریم و استرانسیم اشاره نمود. رسوب سیلیکا و فلوراید کلسیم نیز با وجود اینکه کمتر تشکیل می شوند اما مشکلات ناشی از آنها به شدت مشکلات ذکر شده نیز می باشد.

آنتی اسکالانت بر پایه اسید فسفونیک ( فسفونیت ها ) می باشد و  عدم استفاده از این ماده آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS می گردد.

 

Anti Asklant – the anti-fouling RO Scale Inhibitor, dissolved salts in the water due to water purification systems reverse osmosis (RO) and create micron pore clogging and deposition of polyamide reverse osmosis membrane, called ,, Phenomena | Scaling occurs. Including those on polyamide membrane (membrane) deposits, including calcium carbonate (CaCO₃), calcium sulfate (CaSO₄), barium sulfate (BaSO₄), and strontium sulfate (SrSO₄) noted. Deposits of silica (SiO₂) and calcium fluoride (CaF) are less common but can be problematic. The soluble salts on the membrane to prevent water entering the RO system Antiscalants (Antiscalant) is injected.

 Eclipse and ultimately reduce the lifetime of the membrane and it can be replaced early.

* To control sediment is used mainly in three ways:
v The use of acid-ACIDIFICATION

v soften through the use of ion exchange

v The use of antifouling

1. The use of acid:

2. Through the use of ion exchange:
When all the sodium ions are replaced by calcium and magnesium, the resin must be regenerated with a high salt solution. Through the use of ion exchange softening of the ongoing need to eliminate the acid feed.

3. antifouling materials:

These materials are activated by surface precipitation reactions are performed in three basic forms:

v Prevent threshold: This option is based on the material and it can be an anti-fouling agent

A saturated solution of dissolved salts so maintain expansionary.

v Change the crystal, the antifouling property of matter that can change the crystal form in which crystals are soft and hard sediments.

v dispersion dispersion characteristic that enables them there are some anti-fouling

 On crystals or colloidal particles accumulate and create a negative charge separation between the crystals.

Description: There is little soluble salts precipitate soluble and membrane fouling caused by the use of antimicrobial agents Askalant and Mnhr RO water purification system will prompt a reduction in efficiency. Of conventional sediment can be calcium carbonate, barium sulfate and strontium sulfate and cited.

Anti Askalant on Fsfvnyk acid (Phosphonite s) and non-use of this material made serious damage to the membrane of the RO system and reduces the output rate is also high TDS.

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, calculate the deaerator, plastic water tank , polyethylene water tank, water tank coated, deaerator tank, the source of the deaerator, the deaerator