کلر آب

کلر آب

کلرآلودگی لیپیدی (چربی) موجود درآب را اکسید می‌کند و تولید رادیکال آزاد و اکسیسترول می‌کند . این ترکیبات باعث آسیب به عروق و شروع روند ایجاد سلول سرطانی در بدن می‌شود و مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی (آپوپتوز = خودکشی سلول ) را القا می‌کند .

مطالعات نشان داده که سقط‌های خودبه‌خودی در زنان مصرف‌کننده آب‌های کلردار شایع‌تر است .

آب کلردار باعث تخریب اسیدهای چرب ضروری برای بدن شده و چون این اسیدها از اجزاء تشکیل‌دهنده سلول‌های مغز هستند . زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های مغزی و اعصاب می‌شود 

شنا کردن و نوشیدن آب‌های حاوی کلر می‌تواند باعث ملانوم ( نوعی سرطان پوستی بسیار بدخیم و مقاوم به درمان ) شود .

خطرات دراز مدّت مصرف آب‌های کلردار به دلیل ایجاد رادیکال آزاد در بدن شامل پیری تسریع شده ، القای جهش‌های ژنیتیکی ایجاد کننده کانسر ، اختلال در متابولیسم کلسترول و آسیب به عروق کوچک بدن می‌باشد .

این رادیکال‌های تولید شده توسط کلر آب باعث تولید سموم (توکسین‌ها) در بدن می‌شود که مستقیماً باعث اختلال عملکرد کبدی ، ضعف سیستم ایمنی و ایجاد تغییرات آرترواسکلروتیک در عروق کوچک بدن می‌شود .

این رادیکالهای آزاد باعث آسیب به DNA سلول می‌شوند .کلر باعث از بین بردن خاصیت آنتی‌اکسیدانی ویتامین E می‌شود .

در مطالعات انجام شده ثابت شده که آب کلردار با سطح کلر بالا ریسک کانسرهای دستگاه گوارش را زیاد می‌کند ( با احتمال 50 تا 100% ) خصوصاً کانسر رکتوم و همچنین کانسر مثانه را

کلر موجود در استخرها با مواد ارگانیک بدن مثل عرق ، ادرار ، خون و موکوس و سلول‌های پوست ترکیب می‌شود که تولید ماده خطرناک کلروفورم را می‌کند . مطالعات کانادایی‌ها نشان داد که  سطح کلروفورم در خون بعد از یک ساعت شنا در استخر کلردار ، 200 تا 1093 ppb است . که باعث تحریک چشم‌ها ، سینوس‌ها ، گلو و پوست و ریه‌ها شده و همچنین باعث خشک شدن مو و ضعف ایمنی می‌شود .

کلر موجود در آب می‌تواند باعث علایم آلرژیک پوستی و روده‌ای و همچنین آرتریت و سردرد شود .

Klralvdgy lipids (fats) in the water oxidation and free radical production and Aksystrvl it. These compounds can cause damage to the vessel and begin the process of cancer cells in the body and programmed cell death (apoptosis = suicide) cells induces.
Studies have shown that spontaneous abortions are more common in women consuming chlorinated water.
Chlorinated water damage to the body and essential fatty acids because these acids are the components which comprise the brain cells. Underlie many diseases of the brain and the nerves.
Swimming and drinking water containing chlorine can cause melanoma (a type of skin cancer is malignant and refractory) to be.
Risks of long-term consumption of chlorinated water to generate free radicals in the body, including accelerated aging, inducing genetic mutations causing cancer, cholesterol metabolism disorder and damage to the small blood vessels of the body.

The chlorine radicals generated by the production of toxins (toxins) in the body that directly impairs liver function, weakened immune system and make changes in small vessels Rtrvasklrvtyk body.
These free radicals cause damage to cell DNA .klr removing the antioxidant vitamin E.
Studies have proven that chlorine in water with high chlorine levels increases the risk of cancers of the gastrointestinal tract (with probability 50% to 100%), especially cancer of the rectum and bladder cancer.
Chlorine in swimming pools body with organic materials such as sweat, urine, blood, mucus and skin cells combine to produce a hazardous substance into the chloroform. Canadians studies showed that the level of chloroform in the blood after an hour of swimming in chlorinated pools, is 200 to 1093 ppb. Which can irritate the eyes, sinuses, throat, lungs, skin, and may also cause dry hair and is immune.
The chlorine in water can cause allergic skin and intestinal symptoms and arthritis and headaches.

Relax water purifier, water purifier, industrial and semi-industrial, crystal water treatment system for semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, design deaerator, the di Arytvr, sales deaerator, Tabarestan water tank, fiberglass water tank, water tank, air, use the deaerator