فیلترهایی با شوینده خودکار

فیلترهایی با شوینده خودکار

 HYDRA

این فیلترها مجهز به سیستم خود شستشو (Self Cleaning) از طریق شیر خروجی پایین محفظه از نوع دستی یا اتوماتیک هستند و دارای کارتریجهای مخصوص 50 و 90 میکرونی می باشند.

RAH : این مدل دارای کارتریج توری از جنس استیل ضد زنگ می باشد.

RLH : این مدل دارای کارتریج توری از جنس پلاستیک می باشد.

RSH: این مدل دارای کارتریج توری آکاردئونی از جنس پلاستیک می باشد.

اتصالات ورودی و خروجی “2/1 ، “4/3 ، “4/1 -1 ، “2/1 – 1 به همراه دنده پلاستیکی / برنجی موازی (سیلندری) مطابق با استاندارد BSP . مدلهای با دنده پلاستیکی مخروطی (کونیک) مطابق با استاندارد NPT “4/3 ، “1 . میزان جریان از 3000 تا 10000 L/h .

محفظه های سری M : مدلهایی با 2 فشارسنج .

محفظه های سری AUTO : مدلهایی تمام اتوماتیک قابل تنظیم برای تعیین تناوب و مدت زمان شستشو.

محفظه های سری HYDRA HOT : این فیلترها به صورت دستی کار می کنند که با داشتن کارتریج مخصوص RAH HOT  برای فیلترینگ آب گرم مناسب هستند.

تمام مدلها دارای یک آبگذر قیفی شکل می باشند تا آب آشامیدنی را از آلودگی احتمالی به وسیله جریان برگشتی فاضلاب محافظت کند . مطابق 2002/11- 1717 UNI EN .

متعلقات همراه : آچار، پایه نصب.

متعلقات بر حسب تقاضا : ، سرشیر برنجی و پلاستیکی.

حداکثر فشار کار: 8بار (116 psi)

حداکثر دمای کارHYDRA : 45 درجه سانتیگراد (113درجه فارنهایت)

حداکثر دمای کار HYDRA HOT : 80 درجه سانتیگراد (176 درجه فارنهایت)

مواد اولیه اصلی : PET ، PP تقویت شده.

These filters are equipped with a self-cleaning system (Self Cleaning) through the bottom outlet valve chamber of manual or automatic and with cartridges for 50 and 90 microns.

RAH: This model has a stainless steel mesh cartridge is.

RLH: The cartridges are made of plastic mesh.

RSH: The cartridges are made of plastic mesh doors.

Incoming and outgoing connections 1-1/2″،1- 1/4″،3/4″،1/2″ gear with plastic / brass parallel (cylinder) in accordance with standard BSP. Models with plastic bevel gear (Kvnyk) in accordance with standard NPT “4/3,” 1. Flow rate from 3000 to 10000 L / h.

Enclosure Series M: models with 2 pressure.

Enclosure series AUTO: automatic adjustable models to determine the frequency and duration of cleaning.

Enclosure series HYDRA HOT: These filters work by hand with special cartridges for filtering water RAH HOT fit.

All models have a drain funnel to drinking water from possible contamination by sewage backflow protection. According to the 2002 / 11- 1717 UNI EN.

Mobile Software: wrench, mounting bracket.

Software on demand, brass and plastic cream.

Maximum working pressure: 8 bar (116 psi)

The maximum working temperature HYDRA: 45 ° C (113 ° F)

The maximum working temperature HYDRA HOT: 80 ° C (176 ° F)

The main raw material: PET, PP reinforced.

Resin, charcoal filters, membrane filters, carbon filters, water purification filters, replacement filters, replacement filters, please filters, filters, water purifier, water purification filters, water purification filters Household, Industrial filters , filters, water purifier, household water purifier filters, price filters, filters for water purification domestic prices, the price of water purifier filters, price filters household water purifier