مشخصات سیستم کلر زنی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شرکت

کلر زنی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

مشخصات سیستم کلر زنی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شرکت :
– دوزینگ پمپ (پمپ تزریق)
– الکتروموتور و میکسر
– مجهز به رله آلارم و رله شیر سلونوئیدی جهت تنظیم میزان تزریق کلر
– مجهز به سنسور اندازه گیری Online کلر آزاد باقیمانده در آب
– مجهز به کیت ورودی پالس جهت دریافت فرمان از سنسور اندازه گیر کلر
– مخزن پلی اتیلن با درب سیل پیچی مخصوص ریختن مواد شیمیایی
– دارای شیر مکش داخل مخزن و شیر تزریق روی خط
– مجهز به شیلنگ های مکش و تزریق از جنس PVC و PE
– مجهز به plate مناسب جهت نصب پمپ های تزریق میکسر (الکتروموتور فلانچی) ، فیتینگ تخلیه مخزن در محل مناسب ، سوپاپ مکش و خط کش جهت تعیین موقعیت سیال
– مجهز به سطح سنج جهت جلوگیری از آسیب الکترو موتور
– همراه با شاسی مربوطه
– دارای تابلو برق مجهز به کنتاکتور، رله و کلید

Automatic and semi-automatic chlorination system specifications:
– Dosing pump (injection pump)
– Electric and mixer
– Equipped with alarm relay and relay solenoid valves for regulating the amount of chlorine
– Online equipped with sensors to measure free residual chlorine in water
– Equipped with pulse input for receiving a command from the sensor measurements Keith Keller
– Plastic container with lid seal for dispensing chemical spill
– Have the tank suction valve and injection valve on the line
– Equipped with injection and suction hoses of PVC and PE
– Includes mounting plate for mixer infusion pumps (electric Flanchy), tank drain fitting in the right location, intake valves and a ruler to determine the position of the fluid
– Equipped with level gauge to prevent motor damage
– With the chassis
– New electrical panel with contactors, relays, and switches ON / OFF

Water and waste water treatment Snty, Snty, Snty, methods of water purification systems, water treatment Snty, chlorination chlorination system Atvmatyk, half Atvmatyk, Slvnvyydy, Milk filters Milk Mksh, Snty, polyethylene tank